A történelmi egyházak vezetői találkoztak Gyurcsány Ferenccel

2006. Feb 11., szerző: Adminisztrátor

A történelmi egyházak vezetőit egy órás megbeszélésen fogadta ma a parlamentben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A zárt ajtók mögötti megbeszélésen, az egyházak részéről Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke, Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, D. Szebik Imre püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke és Feldmájer Péter a MAZSIHISZ elnöke vett részt. A kormányzattól a miniszterelnökön kívül jelen volt a Pénzügyminisztérium, Oktatási Minisztérium, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium képviselője, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára... Forrás: www.reformatus.hu

A találkozót még a 2006-os költségvetés kapcsán kialakult elmérgesedett viszony tisztázása érdekében kezdeményezték a történelmi egyházak vezetői tavaly decemberben a Magyar Köztársaság miniszterelnökénél. Gyurcsány Ferenc értékelésével szemben az egyházak úgy ítélik meg, az azóta eltelt időszakban semmilyen tartalmi, felelős egyeztetés nem történt az állami és egyházi felek között.

A történelmi egyházak aggódva tapasztalják, hogy a kormányzati kommunikáció, illetve maguk a kormánytagok is folyamatosan próbára teszik állam és egyház kapcsolatát. A találkozó alkalmával éppen ezért Bölcskei Gusztáv püspök konkrét eseteket és problémákat is ismertette Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel.

A megbeszélés során Bölcskei Gusztáv püspök kiemelte: nem érzi megfelelőnek a kormányzat és annak minisztériumai, valamint az egyházak közötti kommunikációt. A probléma megoldása érdekében ezért azt javasolta, hogy félévente kerüljön sor a kormányzat és az egyházi vezetők közötti rendszeres találkozóra. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jelenlegi találkozó nem pótolhatja a korábban elmaradt rendszeres szakpolitikai egyeztetéseket.

Bölcskei Gusztáv püspök szintén kiemelte, hogy a már elfogadott költségvetés miatt a jelenlegi gondok nagyobbik része nem oldható meg. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a miniszterelnök úr által a fájdalmas problémák egy másik részének gyors kezelésére tett ígéretei minél hamarabb megvalósulnak.

Az egyeztetés után Erdő Péter bíboros elmondta: többek között szó esett arról, hogy a többcélú kistérségi társulások támogatása kiterjed-e az egyházi fenntartású intézményekre. Elsősorban az egyeztetésről folyt a vita, nem is annyira az egyházak között, mint a kormányon belül. Mindezek eredményeképpen Gyurcsány Ferenc garanciát adott arra, hogy egy héten belül megszületik az egységes kormányzati értelmezés, amely a további megbeszélések elengedhetetlen feltétele.
A felek tárgyaltak az oktatásban dolgozók közalkazotti szintű bérezéséről, illetve arról, hogy jár-e állami különtámogatás az egyházi intézményekben dolgozók számára is.
Hírszolgálatunk kérdésére Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke leszögezte: az egyeztetésen nem esett szó a közelgő választásokról. Az oktatási államtitkár ugyanakkor azt kérte, hogy az egyházi oktatási intézményekben semmiféle kampányt ne folytassanak. Mi ezt természetesnek tartjuk - tette hozzá Feldmájer.
Az evangélikusokat képviselő D. Szebik Imre elmondta: az egyházak kompetens személyeket kértek a további egyeztetésekhez. Erre azért van szükség, mert előfordult már, hogy az egyeztetéseken felhatalmazás nélkül eljáró vagy az adott ügyet nem ismerő személyek képviselték a kormányoldalt.
Bölcskei Gusztáv leszögezte, hogy az egymilliárd forintot hónapok óta jogtalanul tartotta vissza a minisztérium. Gyurcsány Ferenc most megígérte, hogy egy hét alatt kifizetik a zárszámadási törvényben szereplő kiegészítő normatíva kiegészítését. Bölcskei Gusztáv szerint mindösszesen annyi történt, hogy amihez jogszerűen hozzá kellett volna jutni, ahhoz most hozzájutnak az egyházak. Hozzátette, hogy a szociális törvény jelenlegi kiegészítő normatívája elégtelen, a megfelelő szintű ellátást nem lehet biztosítani. Még a legszegényebbektől is hatezer forinttal több térítési díjat kellene kérni - tette hozzá. A kormány most elismerte, hogy a kiegészítő normatíva alacsony, de a már elfogadott költségvetési törvény miatt az ügyben nem tudnak továbblépni. Ígéretet kaptunk, hogy visszamenőleg majd 2006 január 1-től folyósítják az összeget - tette hozzá a püspök. Bölcskei Gusztáv végezetül elmondta, hogy egy éves késéssel, március 1-én megkapják a kiegészítő normatíva kiszámítási modelljét. Ez abban segíthet nekünk, hogy ne induljon el valamiféle számháború - zárta szavait a zsinat lelkészi elnöke.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább