Milliókat kérnek a sárospataki könyvek hazahozataláért

2006. Feb 05., szerző: Adminisztrátor

Az 56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága (DEPORT-'56) megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Államnak fizetnie kell a sárospataki könyvtár Szovjetunióba hurcolt köteteinek hazahozataláért. Forrás: www.hirtv.hu

A Magyar Televízió Panoráma című műsorának 2006. február 2-i adásában az hangzott el, hogy a sárospataki kötetek hazaszállításával kapcsolatos másfél évtizedes tárgyalások tavaly februárban eredménnyel jártak, azonban Magyarországnak 12 millió rubelt kell fizetnie a kötetek tárolásáért és gondozásáért.
A DEPORT-'56 felháborítónak tartja ezt az egyezséget. "Nem arról van szó, hogy a magyar állam nem tudná kifizetni a mintegy 88 millió forintnak megfelelő összeget, hanem arról, hogy a követelés jogilag teljes mértékben alaptalan. A Vörös Hadsereg 1945-ben egy budapesti banktrezor kifosztása során vitte magával az ott elhelyezett sárospataki köteteket. A nemzetközi jog megítélése szerint ez háborús bűncselekmény volt" - áll a szervezet közleményében.
A bankrabló is köteles feltétel nélkül visszaszolgáltatni a jogellenesen eltulajdonított dolgot, költségtérítésre nem tarthat igényt - véli Szerdahelyi Szabolcs, a szervezet elnöke.
A DEPORT-'56 emlékeztet arra, hogy a Szent Korona hazahozatala alkalmával az Amerikai Egyesült Államok kormánya sem kért költségtérítést a tárolásért és a gondozásért, holott akár kérhetett is volna, hiszen az a háború forgatagában jogszerűen került birtokába, és csak a politikai helyzet miatt nem állt módjában előbb visszajuttatni.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább