Rosszindulatú és félrevezető csúsztatás a kormányszóvivő bejelentése - Interjú dr. Bölcskei Gusztáv püspökkel

2006. Feb 18., szerző: Adminisztrátor

A Magyar Nemzet február 16-i számában Az egyház állja a hiányt címmel jelent meg egy cikk. Ebben Batiz András kormányszővivő úgy nyilatkozik, hogy "e hét végéig egymilliárd forint további támogatást kapnak az oktatási és szociális intézményeket fenntartó egyházak". Ehhez kapcsolódóan olvashatnak interjút Bölcskey Gusztávval. Forrás: www.reformatus.hu

Riporter: A Magyar Nemzet február 16-i számában Az egyház állja a hiányt címmel jelent meg egy cikk. Ebben Batiz András kormányszővivő úgy nyilatkozik, hogy "e hét végéig egymilliárd forint további támogatást kapnak az oktatási és szociális intézményeket fenntartó egyházak". Visszautalok arra a február 10-i keltezésű hírre, miszerint az egyházak képviselői látogatást tettek Gyurcsány Ferenc kormányfőnél. Ekkor ígéretet kaptak arra, hogy a tavalyi ki nem fizetett normatívák után járó egymilliárd forintos hiányt rendezi a kormány. Ennek határideje a beszélgetésünket követő napon, február 17-én lesz. A kormányszóvivő szerint emlegetett "további egy milliárd forint" tehát a tartozás, vagy plusz 1 milliárd? Hogyan kell ezt értelmeznünk?

Bölcskei Gusztáv: Megdöbbenten olvastam a kormányszóvivőnek ezt a nyilatkozatát, amelyet a magam részéről nagyon rosszindulatú és félrevezető csúsztatásnak tartok. Ez csak arra jó, hogy azt a látszatot keltse, miszerint az egyházak kapzsisága és mohósága megint kicsikart volna egy újabb milliárdos támogatást. Egész egyszerűen arról van szó, hogy kénytelenek voltunk a miniszterelnöknél tett látogatás alkalmával hangsúlyosan felvetni azt a mulasztást, amit a kormány, illetve az oktatási minisztérium elkövetett. Ez a következő: a 2004 évi költségvetés zárszámadásáról szóló törvényben megállapították a pótlólagosan kifizetendő kiegészítő támogatás összegét. Ezzel tartozik az állam az egyházi intézményfenntartóknak. Tehát a tartozás kiegyenlítéséről van szó, amellyel adós maradt a kormány mind a mai napig, mivel ez mostanáig nem érkezett meg a számlánkra. Bízunk abban, hogy az ígéret szerint valóban megkapjuk ezt az összeget. Szó sincs tehát arról, hogy bármiféle új, vagy plusz támogatásban részesülnének az egyházi intézményfenntartók.
Azért mondtam azt a két jelzőt, hogy rosszindulatú és félrevezető a bejelentés, mert az említett cikkben szóba kerül, hogy milyen nehézségeket okoz az a forráskivonás, amit az oktatási intézmények idei normatívája jelent az egyházi intézmények fenntartóinak. Ha valaki azt mondja, vagy sugallja, hogy a tartozás kifizetése az idei megoldásában valamiféle segítséget jelent, az nincs tisztában sem a saját feladatával, sem azzal, ami ténylegesen történt.
Nagyon remélem, hogy a kormányszóvivő nem járatja le sem a saját kormányát, sem annak döntéshozóit azzal, hogy egy ilyen megfogalmazást megenged magának.


Riporter: Az egyházak nem politizálnak, az egyházi törvény tiltja a politikai kampány folytatását. Ezt többször kinyilatkoztatták. A Zsinat döntése értelmében a lelkészeknek is fel kell függeszteni szolgálatukat, ha képviselőjelöltként indulnak. Ezzel szemben most mégis úgy tűnik, hogy a kormány az egyházat kampányeszköznek tekinti. Hogyan lehet ezt kivédeni?

Bölcskei Gusztáv: Olyan kiélezett és eldurvuló kampányban, mint amilyennek részesei vagyunk, mindig megvan az a kísértés, hogy az egyház, vagy az egyházak eszközként vagy céltáblaként megjelenjenek. Mi mind a kettőt nagyon szívesen elkerülnénk, de ez sajnos nem rajtunk múlik. Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy nem szeretnénk sem részesei, sem eszközei lenni annak, ami nem méltó, és nem illik egy kiegyensúlyozott és normális keretek között működő demokráciához. Nagyon reméljük azt, hogy valóban egy félreértés volt ez a kormányszóvivői kijelentés. Nyilvánvaló, erről csak akkor fogunk meggyőződni, ha az, aki ezt a hibát elkövette, ugyanolyan módon korrigálja is.

Forrás: Európa Rádió Miskolc /Beély Katalin

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább