Rosszindulatú és félrevezető csúsztatás a kormányszóvivő bejelentése - Interjú dr. Bölcskei Gusztáv püspökkel

2006. Feb 18., szerző: Adminisztrátor

A Magyar Nemzet február 16-i számában Az egyház állja a hiányt címmel jelent meg egy cikk. Ebben Batiz András kormányszővivő úgy nyilatkozik, hogy "e hét végéig egymilliárd forint további támogatást kapnak az oktatási és szociális intézményeket fenntartó egyházak". Ehhez kapcsolódóan olvashatnak interjút Bölcskey Gusztávval. Forrás: www.reformatus.hu

Riporter: A Magyar Nemzet február 16-i számában Az egyház állja a hiányt címmel jelent meg egy cikk. Ebben Batiz András kormányszővivő úgy nyilatkozik, hogy "e hét végéig egymilliárd forint további támogatást kapnak az oktatási és szociális intézményeket fenntartó egyházak". Visszautalok arra a február 10-i keltezésű hírre, miszerint az egyházak képviselői látogatást tettek Gyurcsány Ferenc kormányfőnél. Ekkor ígéretet kaptak arra, hogy a tavalyi ki nem fizetett normatívák után járó egymilliárd forintos hiányt rendezi a kormány. Ennek határideje a beszélgetésünket követő napon, február 17-én lesz. A kormányszóvivő szerint emlegetett "további egy milliárd forint" tehát a tartozás, vagy plusz 1 milliárd? Hogyan kell ezt értelmeznünk?

Bölcskei Gusztáv: Megdöbbenten olvastam a kormányszóvivőnek ezt a nyilatkozatát, amelyet a magam részéről nagyon rosszindulatú és félrevezető csúsztatásnak tartok. Ez csak arra jó, hogy azt a látszatot keltse, miszerint az egyházak kapzsisága és mohósága megint kicsikart volna egy újabb milliárdos támogatást. Egész egyszerűen arról van szó, hogy kénytelenek voltunk a miniszterelnöknél tett látogatás alkalmával hangsúlyosan felvetni azt a mulasztást, amit a kormány, illetve az oktatási minisztérium elkövetett. Ez a következő: a 2004 évi költségvetés zárszámadásáról szóló törvényben megállapították a pótlólagosan kifizetendő kiegészítő támogatás összegét. Ezzel tartozik az állam az egyházi intézményfenntartóknak. Tehát a tartozás kiegyenlítéséről van szó, amellyel adós maradt a kormány mind a mai napig, mivel ez mostanáig nem érkezett meg a számlánkra. Bízunk abban, hogy az ígéret szerint valóban megkapjuk ezt az összeget. Szó sincs tehát arról, hogy bármiféle új, vagy plusz támogatásban részesülnének az egyházi intézményfenntartók.
Azért mondtam azt a két jelzőt, hogy rosszindulatú és félrevezető a bejelentés, mert az említett cikkben szóba kerül, hogy milyen nehézségeket okoz az a forráskivonás, amit az oktatási intézmények idei normatívája jelent az egyházi intézmények fenntartóinak. Ha valaki azt mondja, vagy sugallja, hogy a tartozás kifizetése az idei megoldásában valamiféle segítséget jelent, az nincs tisztában sem a saját feladatával, sem azzal, ami ténylegesen történt.
Nagyon remélem, hogy a kormányszóvivő nem járatja le sem a saját kormányát, sem annak döntéshozóit azzal, hogy egy ilyen megfogalmazást megenged magának.


Riporter: Az egyházak nem politizálnak, az egyházi törvény tiltja a politikai kampány folytatását. Ezt többször kinyilatkoztatták. A Zsinat döntése értelmében a lelkészeknek is fel kell függeszteni szolgálatukat, ha képviselőjelöltként indulnak. Ezzel szemben most mégis úgy tűnik, hogy a kormány az egyházat kampányeszköznek tekinti. Hogyan lehet ezt kivédeni?

Bölcskei Gusztáv: Olyan kiélezett és eldurvuló kampányban, mint amilyennek részesei vagyunk, mindig megvan az a kísértés, hogy az egyház, vagy az egyházak eszközként vagy céltáblaként megjelenjenek. Mi mind a kettőt nagyon szívesen elkerülnénk, de ez sajnos nem rajtunk múlik. Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy nem szeretnénk sem részesei, sem eszközei lenni annak, ami nem méltó, és nem illik egy kiegyensúlyozott és normális keretek között működő demokráciához. Nagyon reméljük azt, hogy valóban egy félreértés volt ez a kormányszóvivői kijelentés. Nyilvánvaló, erről csak akkor fogunk meggyőződni, ha az, aki ezt a hibát elkövette, ugyanolyan módon korrigálja is.

Forrás: Európa Rádió Miskolc /Beély Katalin

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Menj, és indulj útnak a nép élén, hogy bemehessenek és birtokba vehessék azt a földet, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 5Móz 10,11

1Móz 24,28–67

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr” (50–51). A házasság korunk vitatott jelensége. 

tovább

(8) „…nagy dolgokat visz véghez.” (Márk 3,7–12)

JÉZUS KRISZTUS NAGY DOLGOKAT TESZ (8).

– 1. Jézus és tanítványai „nem pihenni” mentek „a tengerre” (7). Jézus nem is azért vonult félre hirtelen, mert menekült volna a farizeusok gyilkos szándéka miatt, akik a sorozatos szombatnapi gyógyításai miatt az életére akartak törni (Márk 3,6). 

tovább

MÁRK 10,21 - Az áldó pillantás

„Jézus rátekintett, megkedvelte őt...” Itt szó sincs áldásról, vagy mégis? Újra meg újra olvashatunk az Újszövetségben arról, hogyan fordult Jézus az emberek felé, hogyan nézett rájuk, és látott a szívükbe. 

tovább

2017. május 25. csütörtök

Imaközösség

A gyülekezet pedig buzgón imádkozott … Istenhez. (ApCsel 12,5)

tovább

Ölbey Irén: Pünkösdi lélek

Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.

tovább