Ládabontás a Pataki Nagykönyvtárban

2006. Jul 07., szerző: Adminisztrátor

Az orosz fogságból hazatért könyvek az átadásukat követően a fővárosban, a Nemzeti Múzeum kupolatermében tetszetős kiállításon mutatkoztak be a nagyközönségnek. Itt - egy bő hónap alatt - 60.000 látogató tekinthette meg őket. A 13  milliárd Ft eszmei értékűnek becsült gyűjtemény  a hónap elején fegyveres kísérettel érkezett Sárospatakra...

oroszkonyvek1_400

######Július 3-án, délelőtt dr Dienes Dénes kollégiumi igazgató a klasszicista teremkönyvtárban a sajtó nyilvánossága előtt ismertette röviden a Patakról Pestre, onnan pedig a Szovjetúnióba hurcolt, végül pedig hazakerült könyvek történetét és mutatta be a 7 katonai ládában és egy - 10 könyv töredékét tartalmazó - dobozban elhelyezett anyagot. A Tudományos Gyűjtemények munkatársai ezekből emelték ki az értékesebbnél értékesebb kódexeket, ősnyomtatványokat, unikumokat, egy Schedel-világkrónikát, Augustinus, Boethius, Plinius, Voetius, Comenius, vagy Luther és Melanchton egy-egy kötetét. Vagy - csupán néhány magyar szerzőt említve -  Balassi és egy sereg XVI-XVII. századi szerző - Beythe, Bocatius, Károlyi, Keresztúri, Némethi, Pósaházi, Somosi Petkó, Szathmári, Szepsi Korocz, Szikszai, Temesvári Pelbárt munkáit.

oroszkonyvek2_400


   Mindezek - messze nem a teljesség igényével ugyan, de - reprezentálták az 1930-as évek Nagykönyvtárának könyvállományát. Ahogy a hadifogságból hazavárták szeretteiket az itthoni családtagok, úgy kutatták évtizedről évtizedre a pataki diákok a Szovjetúnióba hurcolt könyvek nyomát - sikertelenül. A gondviselés végül - úgy, ahogy, de - mégis hazarendelte őket: - áldassék ezért az Úr Isten neve  és illesse köszönet mindazokat, akik ebben a hazahozatalban a mennyei Atyánk jó eszközeinek bizonyultak!

oroszkonyvek3_400


   A Pápai és a Debreceni Kollégium testvér-intézményei egyidejűleg bemutatót tartanak a hazatért könyvekből. A pataki Kollégium Múzeumának igazgatója Pocsainé dr Eperjesi Eszter a pesti bemutató rendezőjével, Szvitek Róberttel együtt  készíti azt a kiállítást, melynek megnyitójára július 14-én, pénteken 15 órai kezdettel kerül sor a teremkönyvtárban, a "Bibliás Rákócziak" -című új kötet bemutatójával együtt. 16-án, vasárnap pedig 10 órától egyházkerületünk püspöke, Csomós József tart hálaadó istentiszteletet a pataki templomban. Ezekre az alkalmakra minden érdeklődő testvérünket szeretettel várjuk.

oroszkonyvek4_400


*KEJ*

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. ApCsel 3,9

1Krón 1

A Bibliában a nemzetségtáblázatok célirányosan vannak összeállítva, mert a szentírókat azok a származási vonalak érdeklik, amelyek által Isten végrehajtja terveit. Tehát pl.: ki is volt „Ádám...” (1)?

tovább

(8) „…járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent.” (Apostolok cselekedetei 3,1–10)

– Belegondolok abba, hogy sokunknak mennyi mindenünk van. Pedig állandóan panaszkodunk, hogy túlterheltek meg fáradtak vagyunk és „kiégtünk”. Noha tudunk járni, menni, ugrándozni, tudjuk tenni a dolgunkat. Sőt, még aranyunk és ezüstünk is van. Mert soha nem éltünk ennyien, ilyen jólétben, mint mostanság.

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább