Ládabontás a Pataki Nagykönyvtárban

2006. Jul 07., szerző: Adminisztrátor

Az orosz fogságból hazatért könyvek az átadásukat követően a fővárosban, a Nemzeti Múzeum kupolatermében tetszetős kiállításon mutatkoztak be a nagyközönségnek. Itt - egy bő hónap alatt - 60.000 látogató tekinthette meg őket. A 13  milliárd Ft eszmei értékűnek becsült gyűjtemény  a hónap elején fegyveres kísérettel érkezett Sárospatakra...

oroszkonyvek1_400

######Július 3-án, délelőtt dr Dienes Dénes kollégiumi igazgató a klasszicista teremkönyvtárban a sajtó nyilvánossága előtt ismertette röviden a Patakról Pestre, onnan pedig a Szovjetúnióba hurcolt, végül pedig hazakerült könyvek történetét és mutatta be a 7 katonai ládában és egy - 10 könyv töredékét tartalmazó - dobozban elhelyezett anyagot. A Tudományos Gyűjtemények munkatársai ezekből emelték ki az értékesebbnél értékesebb kódexeket, ősnyomtatványokat, unikumokat, egy Schedel-világkrónikát, Augustinus, Boethius, Plinius, Voetius, Comenius, vagy Luther és Melanchton egy-egy kötetét. Vagy - csupán néhány magyar szerzőt említve -  Balassi és egy sereg XVI-XVII. századi szerző - Beythe, Bocatius, Károlyi, Keresztúri, Némethi, Pósaházi, Somosi Petkó, Szathmári, Szepsi Korocz, Szikszai, Temesvári Pelbárt munkáit.

oroszkonyvek2_400


   Mindezek - messze nem a teljesség igényével ugyan, de - reprezentálták az 1930-as évek Nagykönyvtárának könyvállományát. Ahogy a hadifogságból hazavárták szeretteiket az itthoni családtagok, úgy kutatták évtizedről évtizedre a pataki diákok a Szovjetúnióba hurcolt könyvek nyomát - sikertelenül. A gondviselés végül - úgy, ahogy, de - mégis hazarendelte őket: - áldassék ezért az Úr Isten neve  és illesse köszönet mindazokat, akik ebben a hazahozatalban a mennyei Atyánk jó eszközeinek bizonyultak!

oroszkonyvek3_400


   A Pápai és a Debreceni Kollégium testvér-intézményei egyidejűleg bemutatót tartanak a hazatért könyvekből. A pataki Kollégium Múzeumának igazgatója Pocsainé dr Eperjesi Eszter a pesti bemutató rendezőjével, Szvitek Róberttel együtt  készíti azt a kiállítást, melynek megnyitójára július 14-én, pénteken 15 órai kezdettel kerül sor a teremkönyvtárban, a "Bibliás Rákócziak" -című új kötet bemutatójával együtt. 16-án, vasárnap pedig 10 órától egyházkerületünk püspöke, Csomós József tart hálaadó istentiszteletet a pataki templomban. Ezekre az alkalmakra minden érdeklődő testvérünket szeretettel várjuk.

oroszkonyvek4_400


*KEJ*

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti? 1Thessz 2,19

1Thessz 2,17–20

A személyes találkozás vágya jelenik meg ezekben a sorokban. Démoni, sötét erők akadályozták az apostolt ebben, de az örömhír az, hogy Jézus mindennél erősebb! 

tovább

(13) „Meddig tart…” (Dániel 8,1–14)

A szorongatott jelenből tekint vissza Dániel próféta, a jelen (Kr. e. 168–165) több százéves előzményeire, amelyben világbirodalmak falták fel egymást, és gyalázták Isten népét. A látomás egyes elemeinek jelentései megegyeznek a korábbi látomáséval, ott ezt már értelmeztük (1–12). Holnap is sorra kerül ezek magyarázata.

 

tovább

EZÉKIEL 34,1-10 - Isten látja!

A következő „pásztoros fejezet” jól érthető. Hiszen a pásztor és a nyáj képe még ma is nagyon kézenfekvő. Mire van szükségük a juhoknak ahhoz, hogy jól legyenek, és milyen képességekkel rendelkezzen egy jó pásztor?

tovább

2017. november 15. szerda

Láthatatlan kapcsolat

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Gerő Sándor: Emberi sors

Pörög az orsó, s az élet fonala
lepereg gyorsan, mint száraz falevél.
Forró nyár után jön ősz, s hideg tél.
Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

tovább