Egyháztörténeti szaktanfolyam volt Kárpátalján

2006. Jun 24., szerző: Adminisztrátor

Egyházunk doktori kollégiumának egyháztörténeti szekciója hosszú évekóta, minden nyáron megrendezi szaktanfolyamát, mely egyaránt nyitott mind a szakmabeliek, mind a laikusok, érdeklődők számára. Az egy hetes konferenciára az idén június 19. és 23. között, Horkay László püspök meghívására Kárpátalján, Nagydobronyban került sor, ahol azt az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon korszerű előadótermében tarthatták meg. 25 előadás, két tucat előadó, 7 igeszolgálat teremtett lehetőséget arra, hogy egyházi és világi érdeklődők bekapcsolódjanak az egyháztörténészek tudományos igényű - ezúttal első sorban Kárpátalját érintő - munkájába...

Az előadások áttekintették a magyar egyháztörténelem alapvonalait, a keresztyén államalapítástól (dr Ágoston István György) az erdélyi egyház történetén át (Géczy Tihamér) az ellenreformáció korszakáig (Kovács József), Rákóczi fejedelem valláspolitikájától (Martoni Molnár Sándor) a cseh-morva protestánsokat támogató magyar misszióig (Bojtor István), a lelki ébredés mozgalmaitól (dr dr Csohány János) a nyugatra szakadt magyar református gyülekezetek történetéig (dr Benke György). Szóba került itt még a görög katolikus egyház hazai meggyökerezésének története (Szabó László), az uniós törekvések jelentősége (Szalkay Róbert), a tábori lelkészet kérdése (Kelemen
Imre), vagy a történetírás tabu-témái, közöttük Kárpátalja Trianonjával
(Kiss Endre József).
   A  szaktanfolyam alkalmat adott a vallási néprajzi testvér-szekció két
szaktekintélyének, hogy kárpátaljai gyűjtéseik tapasztalatairól beszámoljanak. A gyülekezeti használatba került, különböző korú, anyagú, stílusú edények őrzéséről dr P. Szalay Emőke, a textíliákról pedig Felhősné Csiszár Sarolta tartott vetített, képes előadást. Várady József ismertette a református templomokról megjelent könyv-sorozata mellett a tiszáninneni református lelkipásztorok síremlékeit megörökítő kötetének az előkészületeit.
   A többségükben tiszáninneni résztvevők érdeklődésére a kárpátaljai
egyházkerület mai életéről Kolozsy András - a nagydobronyi eklézsia második lelkészi állásába frissen beiktatott lelkipásztor - számolt be, az időszerű problémákról pedig - Tóth László segédlelkész közreműködésével - Gulácsy Lajos ny. püspök adott elő, aki egyúttal a "Mélységből a magasságba" -címmel megjelent önéletírásával is megajándékozta a jelenlévőket.
   A szaktanfolyam résztvevőinek a nyugati támogatással
létrehozott, önállóan gazdálkodó Irgalmas Samaritánus Gyermekotthont Katkó László igazgató mutatta be, akinek a vezetésével - egy napos kirándulás keretében - meglátogathatták Ungvár, Munkács, s a nevickei vár történelmi emlékhelyeit, s leróhatták kegyeletüket a kommunista népirtás magyar áldozatainak az emléke előtt a szolyvai emlékparkban.
*KEJ*

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. ApCsel 3,9

1Krón 1

A Bibliában a nemzetségtáblázatok célirányosan vannak összeállítva, mert a szentírókat azok a származási vonalak érdeklik, amelyek által Isten végrehajtja terveit. Tehát pl.: ki is volt „Ádám...” (1)?

tovább

(8) „…járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent.” (Apostolok cselekedetei 3,1–10)

– Belegondolok abba, hogy sokunknak mennyi mindenünk van. Pedig állandóan panaszkodunk, hogy túlterheltek meg fáradtak vagyunk és „kiégtünk”. Noha tudunk járni, menni, ugrándozni, tudjuk tenni a dolgunkat. Sőt, még aranyunk és ezüstünk is van. Mert soha nem éltünk ennyien, ilyen jólétben, mint mostanság.

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább