Egyháztörténeti szaktanfolyam volt Kárpátalján

2006. Jun 24., szerző: Adminisztrátor

Egyházunk doktori kollégiumának egyháztörténeti szekciója hosszú évekóta, minden nyáron megrendezi szaktanfolyamát, mely egyaránt nyitott mind a szakmabeliek, mind a laikusok, érdeklődők számára. Az egy hetes konferenciára az idén június 19. és 23. között, Horkay László püspök meghívására Kárpátalján, Nagydobronyban került sor, ahol azt az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon korszerű előadótermében tarthatták meg. 25 előadás, két tucat előadó, 7 igeszolgálat teremtett lehetőséget arra, hogy egyházi és világi érdeklődők bekapcsolódjanak az egyháztörténészek tudományos igényű - ezúttal első sorban Kárpátalját érintő - munkájába...

Az előadások áttekintették a magyar egyháztörténelem alapvonalait, a keresztyén államalapítástól (dr Ágoston István György) az erdélyi egyház történetén át (Géczy Tihamér) az ellenreformáció korszakáig (Kovács József), Rákóczi fejedelem valláspolitikájától (Martoni Molnár Sándor) a cseh-morva protestánsokat támogató magyar misszióig (Bojtor István), a lelki ébredés mozgalmaitól (dr dr Csohány János) a nyugatra szakadt magyar református gyülekezetek történetéig (dr Benke György). Szóba került itt még a görög katolikus egyház hazai meggyökerezésének története (Szabó László), az uniós törekvések jelentősége (Szalkay Róbert), a tábori lelkészet kérdése (Kelemen
Imre), vagy a történetírás tabu-témái, közöttük Kárpátalja Trianonjával
(Kiss Endre József).
   A  szaktanfolyam alkalmat adott a vallási néprajzi testvér-szekció két
szaktekintélyének, hogy kárpátaljai gyűjtéseik tapasztalatairól beszámoljanak. A gyülekezeti használatba került, különböző korú, anyagú, stílusú edények őrzéséről dr P. Szalay Emőke, a textíliákról pedig Felhősné Csiszár Sarolta tartott vetített, képes előadást. Várady József ismertette a református templomokról megjelent könyv-sorozata mellett a tiszáninneni református lelkipásztorok síremlékeit megörökítő kötetének az előkészületeit.
   A többségükben tiszáninneni résztvevők érdeklődésére a kárpátaljai
egyházkerület mai életéről Kolozsy András - a nagydobronyi eklézsia második lelkészi állásába frissen beiktatott lelkipásztor - számolt be, az időszerű problémákról pedig - Tóth László segédlelkész közreműködésével - Gulácsy Lajos ny. püspök adott elő, aki egyúttal a "Mélységből a magasságba" -címmel megjelent önéletírásával is megajándékozta a jelenlévőket.
   A szaktanfolyam résztvevőinek a nyugati támogatással
létrehozott, önállóan gazdálkodó Irgalmas Samaritánus Gyermekotthont Katkó László igazgató mutatta be, akinek a vezetésével - egy napos kirándulás keretében - meglátogathatták Ungvár, Munkács, s a nevickei vár történelmi emlékhelyeit, s leróhatták kegyeletüket a kommunista népirtás magyar áldozatainak az emléke előtt a szolyvai emlékparkban.
*KEJ*

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti? 1Thessz 2,19

1Thessz 2,17–20

A személyes találkozás vágya jelenik meg ezekben a sorokban. Démoni, sötét erők akadályozták az apostolt ebben, de az örömhír az, hogy Jézus mindennél erősebb! 

tovább

(13) „Meddig tart…” (Dániel 8,1–14)

A szorongatott jelenből tekint vissza Dániel próféta, a jelen (Kr. e. 168–165) több százéves előzményeire, amelyben világbirodalmak falták fel egymást, és gyalázták Isten népét. A látomás egyes elemeinek jelentései megegyeznek a korábbi látomáséval, ott ezt már értelmeztük (1–12). Holnap is sorra kerül ezek magyarázata.

 

tovább

EZÉKIEL 34,1-10 - Isten látja!

A következő „pásztoros fejezet” jól érthető. Hiszen a pásztor és a nyáj képe még ma is nagyon kézenfekvő. Mire van szükségük a juhoknak ahhoz, hogy jól legyenek, és milyen képességekkel rendelkezzen egy jó pásztor?

tovább

2017. november 15. szerda

Láthatatlan kapcsolat

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Gerő Sándor: Emberi sors

Pörög az orsó, s az élet fonala
lepereg gyorsan, mint száraz falevél.
Forró nyár után jön ősz, s hideg tél.
Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

tovább