Lelkészszentelő ünnepi istentisztelet a Sárospataki Teológián

2006. Jul 05., szerző: Adminisztrátor

Lelkészszentelő ünnepi istentisztelet a Sárospataki Teológián.
2006. július 1-én szombaton tartotta ünnepi évzáró istentiszteletét a Sárospataki Református Teológiai Akadémia.

evzaro2_400

Miután a délután 13 órától tartott kerületi közgyűlés elfogadta a lelkészszentelésre jelentkezők kérelmét, 14.30kor a kollégium bejáratánál kezdetét vehette a ballagási ünnepség, ahol a ballagó diákokat Bartha Örs esküdtfelügyelő köszöntötte. Az ünnepi sereg 15 órára vonult át a sárospataki református templomba, ahol kezdetét vehette az ünnepélyes akadémiai közgyűlés. Dr. Börzsönyi József rektor évzáró jelentése után az első lelkészképesítő bizonyítványok átadására került sor, melyeket név szerint következő hallgatók vehettek át: Benedek Aliz, Blaner András, Dancs Ednia, Maksai Attila, Nádasi Erika, Orosz Róbert, Pápai Gábor, Pocsai Sándor, Tomori Róbert, és Tóth Anett.

evzaro1_400


A sikeres kápláni vizsgát tett hallgatók ezután segédlelkészi esküt tettek, majd Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző bocsátotta ki őket segédlelkészi szolgálatukra. Az év végi megmérettetésen 15 hallgató tett sikeres második lelkészképesítő vizsgát, ezután ők vehették át a lelkészi oklevelet, név szerint: Balogh Attila, Benke András, Blaner Adrienne, Buczkó Tünde, Dancs Róbert, Gyöngyösy Szabolcs, Harsányi Béla, Kása Melinda, Kovács Tamás, Leczó Tamás, Meleg Attila, Mező Arnold, Rácsok Andrea, Szakolczainé Szabó Erika és Szalay László Pál. Idén teológiánkon egy hallgató, Szatmári Emília szerzett református teológus oklevelet.
A lelkészi oklevelek átadását a tanév kiemelkedő eredményt elért hallgatóinak jutalmazása követte. Rövid szünet után Csomós József püspök igehirdetésével folytatódott a tanév bezárása, melyet a lelkészszentelés ünnepélyes percei követtek.

evzaro3_400

A felszentelt lelkipásztorok nevében Gyöngyösy Szabolcs adott hálát imádságban, majd Ábrám Tibor az egyházkerület főgondnokának köszöntő szavait hallgathatták meg a felszentelt lelkipásztorok. Az ünnepi istentisztelet bezárásaképp a 396. dicséret harmadik versét énekelték az egybegyűltek: „Küldd útra hírnökid csapatját.”

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Jn 9,14

Lk 9,37–50

Jézus korában sem volt másként, mint napjainkban, szeretünk ön-magunkról többet gondolni, mint akik vagyunk. 

tovább

(6) „…megérti a példázatot és a hasonlatot…” (Példabeszédek 1,1-19)

Gyökössy Endre „Mai példázatok” című könyve történetekben világítja meg egy-egy bibliai szakasz üzenetét. A történetet írja le a szerző, az igehely megjelölése pedig csak a történet címe mellett szerepel, mégis a történet lesz eszközzé, amely mindenben az Ige üzenetét szolgálja.

tovább

Lukács 19, 11–19 - Megéri hűségesnek lenni?

Egy idős, kisvárosi templomba járó nénike azt mondta egyszer a lelkészének: „Isten nem mindig osztogat királyi módon, de ha hűségesen járunk Vele, akkor is ott leszünk, amikor azt teszi.” 

tovább

2019. február 25. hétfő

Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. (2Kir 18:5-6)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

tovább