Ifjúsági csendesnap Vizsolyban

2005. Oct 27., szerző: Adminisztrátor

Az Abaúji Missziói Bizottság szervezésében került megrendezésre 2005. október 22-én Vizsolyban az ifjúsági csendesnap „Terveim” címmel.

Dr. Enghy Sándor igehirdetése után a Pákozdról és Monorról érkező REFISZ munkatársak egyike tett bizonyságot. Éneklés és énektanulás után kivetítéses kiselőadást hallhattunk, melynek témája: Terveim – Isten terveinek fényébe helyezve. Az előadás után csoportbeszélgetéseken lehetett elmélyíteni, ill. továbbgondolni az elhangzottakat.

Az ebédre készített gulyásleves és lekvárosbatyu elfogyasztása után énekléssel, játékkal és bizonyságtételekkel kerekedett egésszé e nap Istentől készített ajándéka. Az egymással és mennyei Atyánkkal való találkozásnak együtt örültek a hernádszentandrási, encsi, abaújkéri, göncruszkai körzetek, ill. az abaújszántói, novajidrányi és vizsolyi gyülekezetek fiataljai és lelkipásztorai.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább