Diákpresbiterek

2005. Oct 24., szerző: Adminisztrátor

Az egyházi programok szervezésében segédkező csapat, mely a diákpresbitérium nevet viseli A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanulóiból szerveződött és megkezdte munkáját.

 Feladatai közé tartozik az áhítatok, bibliaórák, kiszállások szervezése - tehát a közösségi programokban való aktív részvétel-és a személyes felelősségvállalás az iskolai munkában. A diákpresbitérium tagjai képviselik a diákságot az egyházi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Így a diákönkormányzattal együtt működve, a diákpresbitérium a mindenkori diákképviselet egyik hathatós eszköze lehet. Közös szervezésben így indítjuk el például a kéthetente megrendezendő teaházat, illetve szervezzük a csütörtöki hétzáró áhítatokat. A diákpresbitérium megalakulása egy reménybeli folyamat első állomása, mely a pataki hagyományok és a keresztyén közösségi élet összhangját teremtheti meg. Így várjuk Isten áldását a jövőbeli munkáinkra és ennek az áldásnak hasznát az iskolai életre.
A képen az alakuló ülésen résztvevő diákpresbiterek láthatóak vallástanári "kiegészítéssel".

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább