Diákpresbiterek

2005. Oct 24., szerző: Adminisztrátor

Az egyházi programok szervezésében segédkező csapat, mely a diákpresbitérium nevet viseli A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanulóiból szerveződött és megkezdte munkáját.

 Feladatai közé tartozik az áhítatok, bibliaórák, kiszállások szervezése - tehát a közösségi programokban való aktív részvétel-és a személyes felelősségvállalás az iskolai munkában. A diákpresbitérium tagjai képviselik a diákságot az egyházi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Így a diákönkormányzattal együtt működve, a diákpresbitérium a mindenkori diákképviselet egyik hathatós eszköze lehet. Közös szervezésben így indítjuk el például a kéthetente megrendezendő teaházat, illetve szervezzük a csütörtöki hétzáró áhítatokat. A diákpresbitérium megalakulása egy reménybeli folyamat első állomása, mely a pataki hagyományok és a keresztyén közösségi élet összhangját teremtheti meg. Így várjuk Isten áldását a jövőbeli munkáinkra és ennek az áldásnak hasznát az iskolai életre.
A képen az alakuló ülésen résztvevő diákpresbiterek láthatóak vallástanári "kiegészítéssel".

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább