Kitekintő

Lelkigondozás katasztrófahelyzetben

2014/02/04 - A Magyar Református Szeretetszolgálat „Lelkigondozás katasztrófahelyzetben” címmel 60 órás elméleti-gyakorlati ökumenikus képzést szervez.

Gyermeküket egyedül nevelő szülőknek

2014/01/13 - Gyermeküket egyedül nevelő szülők, akik még kapcsolatra vágynak címmel rendeznek értékes programot a gyöngyösi reformátusok 2014. január 25-26-án, melyen dr. Komlósi Piroska és dr. Komlósi Katalin tartanak előadást.

A házassági felkészítés örömei és kihívásai

2014/01/07 - dr. Mihalec Gábor pár és családterapeuta ad elő azona  lelkésztovábbképzésen, melyen a házassági felkészítés örömei és kihívásai lesz a téma 2014. január 28-án kedden 10-17 óráig Gyöngyösön.

Sárközi Lajos élete és munkássága

2013/12/24 - Sárközi Lajos (1884. január 26. – 1964. január 5.) református lelkész, egyházi író, Szatmárnémeti jeles közéleti személyisége születésének 130. és halálának 50. évfordulója időszerűvé teszi a megemlékezést.

Előzetes a Harangszó adventi számából

2013/11/18 - Már nyomdában van a Harangszó adventi lapszáma, amely megújult címlappal jelenik meg. A Címlaptéma című új rovatot Lovász István jegyzi: Adventben élünk, várjuk az Urat címmel. A vezércikk is a közelgő ünnepre tekint. Szerzője Bojtor István. Írásának címe: Zakariást megáldja Isten. 

Az ausztráliai magyarok már a következő árvízre gondolnak

2013/11/08 - Ausztráliai magyarok is gyűjtöttek az idei dunai árvíz károsultjainak. Az adományt Fodor Sándor, az Victoriai Magyar Tanács elnöke adta át a Magyar Református Szeretetszolgálatnak november 8-án a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában. A Szeretetszolgálat a befolyó összeget szivattyúk vásárlására fordítja, hogy a következő ár- vagy belvíznél még több területet tudjon megmenteni.

A Harangszó novemberi második számából

2013/11/06 - Az anyanyelvi iskolaválasztásról indul sorozat a lap címoldalán. Vetési László számos, a szórványban megtapasztalt életpéldával illusztrálja írását. A Harangszó vezércikkét ezúttal Veres Piroska jegyzi, írásának címe: A vendég. 

Tanulmányi napot és közgyűlést tart a MRPLSZKE

2013/11/02 - A Magyar Református Pasztorálpszichológiai Lelkigondozói és Szupervízori Közhasznú Egyesület ez évi tanulmányi napját és éves rendes közgyűlését 2013. november 9-én, szombaton, 10-15 óra között tartja Budapesten a Ráday u. 28. alatt (KGRE-HTK, 5. emelet, 503-as előadó).

A Harangszó novemberi első számából

2013/10/29 - Az öregség szépségéről, értékéről, veszteségeiről és méltóságáról ír címoldalas írásában Eszenyeiné Széles Mária. A lap vezércikkét ezúttal Csűry István püspök jegyzi, írásának címe: Kicsoda vagyok én? A Szegletkő-oldalon A Lélek csendje és a Hiszem és vallom rovatok jelentkeznek.

Reformációi Harangszó

2013/10/09 - Az ünnepi lapszám címoldalán Lovász István írása olvasható, Reformáció – Isten ajándéka címen. Szintén az ünnephez kapcsolódik Szakács Zoltán vezércikke: Reformátusnak lenni címen, valamint a népszerű Mozaik rovat írásai is.

XX. Zsoltár- és népdaléneklő verseny

2013/10/02 - Örömmel hirdetjük minden érdeklődő számára, hogy immár 20. alkalommal kerül megrendezésre a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom és a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának közös rendezvényeként a Zsoltár- és népdaléneklő versenyünk. Időpont: 2013. november 8. péntek - 2013. november 9. szombat

A Harangszó októberi első számából

2013/09/30 - A címoldalon Arad mártírjaira emlékeztet Csohány János egyháztörténész írása (Arad, a magyar golgota). A témához kapcsolódik Herdeán Gyöngyi vezércikke is, melynek címe: A szabadság iránti vágy. 

A Harangszó szeptemberi második számából

2013/09/09 - „Szolgálatunk csak akkor lehet igazi segítség kisebb vagy nagyobb körben, ha az Igébe gyökerezik, és onnan táplálkozik” – írja a két nővér, Mártha és Mária bibliai története kapcsán szuggesztív erejű cikkében Eszenyeiné Széles Mária, a lap címoldalán. 

A Harangszó szeptemberi első számából

2013/08/26 - Hitében megerősödve térhetett haza Szatmárnémetiből a nőszövetségi nyári találkozó több, mint 1600 résztvevője. Balázsné Kiss Csilla nőszövetségi alelnök autentikus képet vázol a legtöbb embert megmozgató királyhágómelléki református eseményről. 

Augusztusi Harangszó

2013/07/31 - Színes, 16 oldalas összevont augusztusi számmal jelentkezik a partiumi reformátusok lapja. Újkenyér ünnepéhez kapcsolódik Eszenyeiné Széles Mária címoldalas írása, melyet Vass Lehel művészfotója illusztrál. A Harangszó vezércikkét ezúttal Somogyi Botond jegyzi. Írásának címe: Copy-paste társadalom.

MIGeneRÁCIÓ konferencia - Balatonszárszó 2013. 08. 08-11.

2013/07/31 - Megéri-e külföldön munkát vállalni vagy meghatározatlan időre letelepedni? Miért marad, aki nem indul el? Mit lehet nyerni és veszíteni itthon és az otthontól távol? Ezekre és még sok más kérdésre keressük a választ különböző tudományterületek (szociológia, lélektan, történelem, gazdaságtan, teológia) és politikai pártok képviselőinek segítségével.

Kérdőív gyülekezeti iratterjesztők, iratmissziós munkatársak részére

2013/07/22 - A kérdőívekkel a Kálvin kiadó régi Könyv/Misszió programjának folytatásaként a gyülekezeti iratterjesztésekkel kapcsolatban szeretnének több információhoz jutni, hogy még ezen a nyáron egy online, illetve később egy nyomtatott ötlettárat, tudástárat állítsanakk össze, s adhassanak az iratmisszió iránt érdeklődő testvérek kezébe, felekezettől függetlenül, minél szélesebb körben, ezzel is Isten országát építve.

A Harangszó júliusi második számából

2013/07/16 - A Királyhágómellék is képviseltette magát az észak-amerikai reformátusok konferenciáján. A diaszpóra egységtörekvését megalapozó fórum jelentőségét és részleteit Csűry István püspök és Dancs Rózsa ecseteli a Református egység rovatban. A lap vezércikkét ezúttal Fábián Tibor jegyzi. Írásának címe: A hívő ember börtönszemlélete.

A Harangszó júliusi második számából

2013/07/08 - A Királyhágómellék is képviseltette magát az észak-amerikai reformátusok konferenciáján. A diaszpóra egységtörekvését megalapozó fórum jelentőségét és részleteit Csűry István püspök és Dancs Rózsa ecseteli a Református egység rovatban. A lap vezércikkét ezúttal Fábián Tibor jegyzi. Írásának címe: A hívő ember börtönszemlélete.

„Évezredes keresztyén múltunk megőrzése… tégláról, téglára” - Európa első egyházi pecsétes téglamúzeuma Tiszaszentimrén

2013/07/02 - Az egyik ismert orosz klasszikus, Dosztojevszkij írja egyik művében, hogy „a véletlen az, mikor Isten melléd ül inkognitóban”. Valami hasonló történhetett tavaly, 2012 nyarán, Tiszaszentimrén, ami 1774-ben még a Hevesi-egyházmegyéhez tartozott, vagyis Tiszáninnenhez, így a település református templomának építéséhez kerületünk gyülekezetei is hozzájárultak.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

…így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? ApCsel 8,36b

2Móz 39

„A köveken Izráel fiainak a nevei voltak: …mindegyiken egy-egy törzs neve volt, a tizenkét törzsnek megfelelően” (14). A hósen viselésével a főpap szüntelenül a szíve fölött hordozta népe minden egyes tagját.

tovább

(35) „…az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.” (Apostolok cselekedetei 8,26–40)

Fülöp új célt, új szolgálatot kapott a gázai út mellett. Erre szükség is volt Simon mágus esete miatt, amelyet Fülöp kudarcként élhetett meg, hiszen gazdagon megáldott samáriai missziója megbicsaklott Simon mágus miatt… Egy ember mennyi mindent tönkretehet! 

tovább

ÁMÓSZ 5,4 - Istenkeresés és élet

„Engem keressetek és éltek!” – így szól ez a vers Luther fordításában. A „keresés” szóra egy nyomozó képe jelenik meg előttem nagyítóval a kezében. 

tovább

2017. augusztus 9. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – Szolga

Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.”  (Lk 22,27) Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. (Fil 2,7)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább