Kitekintő

Lelkigondozás katasztrófahelyzetben

2014/02/04 - A Magyar Református Szeretetszolgálat „Lelkigondozás katasztrófahelyzetben” címmel 60 órás elméleti-gyakorlati ökumenikus képzést szervez.

Gyermeküket egyedül nevelő szülőknek

2014/01/13 - Gyermeküket egyedül nevelő szülők, akik még kapcsolatra vágynak címmel rendeznek értékes programot a gyöngyösi reformátusok 2014. január 25-26-án, melyen dr. Komlósi Piroska és dr. Komlósi Katalin tartanak előadást.

A házassági felkészítés örömei és kihívásai

2014/01/07 - dr. Mihalec Gábor pár és családterapeuta ad elő azona  lelkésztovábbképzésen, melyen a házassági felkészítés örömei és kihívásai lesz a téma 2014. január 28-án kedden 10-17 óráig Gyöngyösön.

Sárközi Lajos élete és munkássága

2013/12/24 - Sárközi Lajos (1884. január 26. – 1964. január 5.) református lelkész, egyházi író, Szatmárnémeti jeles közéleti személyisége születésének 130. és halálának 50. évfordulója időszerűvé teszi a megemlékezést.

Előzetes a Harangszó adventi számából

2013/11/18 - Már nyomdában van a Harangszó adventi lapszáma, amely megújult címlappal jelenik meg. A Címlaptéma című új rovatot Lovász István jegyzi: Adventben élünk, várjuk az Urat címmel. A vezércikk is a közelgő ünnepre tekint. Szerzője Bojtor István. Írásának címe: Zakariást megáldja Isten. 

Az ausztráliai magyarok már a következő árvízre gondolnak

2013/11/08 - Ausztráliai magyarok is gyűjtöttek az idei dunai árvíz károsultjainak. Az adományt Fodor Sándor, az Victoriai Magyar Tanács elnöke adta át a Magyar Református Szeretetszolgálatnak november 8-án a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában. A Szeretetszolgálat a befolyó összeget szivattyúk vásárlására fordítja, hogy a következő ár- vagy belvíznél még több területet tudjon megmenteni.

A Harangszó novemberi második számából

2013/11/06 - Az anyanyelvi iskolaválasztásról indul sorozat a lap címoldalán. Vetési László számos, a szórványban megtapasztalt életpéldával illusztrálja írását. A Harangszó vezércikkét ezúttal Veres Piroska jegyzi, írásának címe: A vendég. 

Tanulmányi napot és közgyűlést tart a MRPLSZKE

2013/11/02 - A Magyar Református Pasztorálpszichológiai Lelkigondozói és Szupervízori Közhasznú Egyesület ez évi tanulmányi napját és éves rendes közgyűlését 2013. november 9-én, szombaton, 10-15 óra között tartja Budapesten a Ráday u. 28. alatt (KGRE-HTK, 5. emelet, 503-as előadó).

A Harangszó novemberi első számából

2013/10/29 - Az öregség szépségéről, értékéről, veszteségeiről és méltóságáról ír címoldalas írásában Eszenyeiné Széles Mária. A lap vezércikkét ezúttal Csűry István püspök jegyzi, írásának címe: Kicsoda vagyok én? A Szegletkő-oldalon A Lélek csendje és a Hiszem és vallom rovatok jelentkeznek.

Reformációi Harangszó

2013/10/09 - Az ünnepi lapszám címoldalán Lovász István írása olvasható, Reformáció – Isten ajándéka címen. Szintén az ünnephez kapcsolódik Szakács Zoltán vezércikke: Reformátusnak lenni címen, valamint a népszerű Mozaik rovat írásai is.

XX. Zsoltár- és népdaléneklő verseny

2013/10/02 - Örömmel hirdetjük minden érdeklődő számára, hogy immár 20. alkalommal kerül megrendezésre a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom és a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának közös rendezvényeként a Zsoltár- és népdaléneklő versenyünk. Időpont: 2013. november 8. péntek - 2013. november 9. szombat

A Harangszó októberi első számából

2013/09/30 - A címoldalon Arad mártírjaira emlékeztet Csohány János egyháztörténész írása (Arad, a magyar golgota). A témához kapcsolódik Herdeán Gyöngyi vezércikke is, melynek címe: A szabadság iránti vágy. 

A Harangszó szeptemberi második számából

2013/09/09 - „Szolgálatunk csak akkor lehet igazi segítség kisebb vagy nagyobb körben, ha az Igébe gyökerezik, és onnan táplálkozik” – írja a két nővér, Mártha és Mária bibliai története kapcsán szuggesztív erejű cikkében Eszenyeiné Széles Mária, a lap címoldalán. 

A Harangszó szeptemberi első számából

2013/08/26 - Hitében megerősödve térhetett haza Szatmárnémetiből a nőszövetségi nyári találkozó több, mint 1600 résztvevője. Balázsné Kiss Csilla nőszövetségi alelnök autentikus képet vázol a legtöbb embert megmozgató királyhágómelléki református eseményről. 

Augusztusi Harangszó

2013/07/31 - Színes, 16 oldalas összevont augusztusi számmal jelentkezik a partiumi reformátusok lapja. Újkenyér ünnepéhez kapcsolódik Eszenyeiné Széles Mária címoldalas írása, melyet Vass Lehel művészfotója illusztrál. A Harangszó vezércikkét ezúttal Somogyi Botond jegyzi. Írásának címe: Copy-paste társadalom.

MIGeneRÁCIÓ konferencia - Balatonszárszó 2013. 08. 08-11.

2013/07/31 - Megéri-e külföldön munkát vállalni vagy meghatározatlan időre letelepedni? Miért marad, aki nem indul el? Mit lehet nyerni és veszíteni itthon és az otthontól távol? Ezekre és még sok más kérdésre keressük a választ különböző tudományterületek (szociológia, lélektan, történelem, gazdaságtan, teológia) és politikai pártok képviselőinek segítségével.

Kérdőív gyülekezeti iratterjesztők, iratmissziós munkatársak részére

2013/07/22 - A kérdőívekkel a Kálvin kiadó régi Könyv/Misszió programjának folytatásaként a gyülekezeti iratterjesztésekkel kapcsolatban szeretnének több információhoz jutni, hogy még ezen a nyáron egy online, illetve később egy nyomtatott ötlettárat, tudástárat állítsanakk össze, s adhassanak az iratmisszió iránt érdeklődő testvérek kezébe, felekezettől függetlenül, minél szélesebb körben, ezzel is Isten országát építve.

A Harangszó júliusi második számából

2013/07/16 - A Királyhágómellék is képviseltette magát az észak-amerikai reformátusok konferenciáján. A diaszpóra egységtörekvését megalapozó fórum jelentőségét és részleteit Csűry István püspök és Dancs Rózsa ecseteli a Református egység rovatban. A lap vezércikkét ezúttal Fábián Tibor jegyzi. Írásának címe: A hívő ember börtönszemlélete.

A Harangszó júliusi második számából

2013/07/08 - A Királyhágómellék is képviseltette magát az észak-amerikai reformátusok konferenciáján. A diaszpóra egységtörekvését megalapozó fórum jelentőségét és részleteit Csűry István püspök és Dancs Rózsa ecseteli a Református egység rovatban. A lap vezércikkét ezúttal Fábián Tibor jegyzi. Írásának címe: A hívő ember börtönszemlélete.

„Évezredes keresztyén múltunk megőrzése… tégláról, téglára” - Európa első egyházi pecsétes téglamúzeuma Tiszaszentimrén

2013/07/02 - Az egyik ismert orosz klasszikus, Dosztojevszkij írja egyik művében, hogy „a véletlen az, mikor Isten melléd ül inkognitóban”. Valami hasonló történhetett tavaly, 2012 nyarán, Tiszaszentimrén, ami 1774-ben még a Hevesi-egyházmegyéhez tartozott, vagyis Tiszáninnenhez, így a település református templomának építéséhez kerületünk gyülekezetei is hozzájárultak.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Jn 4,45

Jel 22,8–21

Van-e annál nagyobb vigasztalás, mint ami ebben a néhány versben elhangzik? A lepra világnapján eszembe jut, hogy megszámlálhatatlanul sok, hitre jutott, korábbi leprabeteg bizonyossága is ez. 

tovább

(6) „Jaj, Úrnak kardja…húzódj vissza hüvelyedbe…” (Jeremiás 47)

– 1. A próféta Egyiptom után a filiszetusok ellen prófétál, akik mindig fenyegették Isten népét. Babilon azonban most őket is letarolta, elfoglalva a filiszteus nagyvárosokat. A próféta a babiloni hódítást áradáshoz hasonlítja, idők végezetét láttató paták csattognak, rettenetes harci zaj kíséretében (1–4).

tovább

Lukács 6,43–45 - Szó szerint

„Ami szívemen, az a számon.” Ez az igazság a mai napig is szó szerint értendő. Kevesen tudják, hogy ez már a Bibliában is meg van írva. 

tovább

2018. január 26. péntek

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

F. Thompson (Ford.: Kosztolányi Dezső): Egy hópehelyhez

Ki volt, aki kigondolt? –
nem fér soha fejembe,
ó, könnyű hópehely, te!
Te tiszta, és te gyenge,
s kemény, akár a penge.
Ki vájt ki és ki dombolt
csodafémből, te lenge
és drága, szép pehelyke?
Ki kalapált a mennybe’
ezüstködből, te, kincsem?

tovább