Kitekintő

Megjelent DVD-én a Vizsolyi Biblia

2007/01/31 - Megjelent a Vizsolyi Biblia elektronikus kiadása, amely az Ércnél maradandóbb című tanulmánykötet mellékleteként kapható az Országos Széchényi Könyvtár és a Kálvin Kiadó könyvesboltjában. A DVD-melléklet lehetővé teszi, hogy számítógép segítségével az olvasó lapról lapra nézhesse meg a Vizsolyi Biblia mintegy háromezer oldalnyi szövegét... (Forrás: www.reformatus.hu)

Templomok Abaújban - fotokiállítás Budapesten

2007/01/29 - 'Kincset érő kövek' címmel fotókiállítás nyílt az Abaúji Egyházmegye különösen nevezetes műemlék templomaiból január 21-én a Budapest-Budai Egyházközség termében (Szilágyi Dezső tér 3.). A fotók Ekhardt Júlia munkái. A kiállítás február 16-ig tekinthető meg. (Forrás: www.reformatus.hu)

Két éven át digitaliztálták a Vizsolyi Bibliát

2007/01/27 - A Vizsolyi Biblia elektronikus kiadása lehetővé teszi, hogy számítógép segítségével az olvasó lapról lapra nézhesse meg az irat mintegy háromezer oldalnyi szövegét.

Teológiánkon végzett lelkész lett a Gömöri Egyházmegye (Felvidék) esperese

2007/01/15 - Nagy Ákos Róbert lett a Gömöri Egyházmegye új esperese, aki 1974-ben született, a magyarországi Ócsáról származik, Felvidékre házasodott, rövidesen négy gyermeket nevelő családapa. Lelkészi oklevelét a Sárospataki Református Teológiai Akadémián szerezte meg, lelkészi szolgálatát a kezdetektől Gömörben végzi, Runya segéd-, beszolgáló, majd megválasztott, de mindvégig Hanván lakó lelkésze. Helyettese Boros István bátkai lelkész, aki tanulmányait a KGRE Hittudományi Karán végezte. Az új tisztségviselők beiktatására Hanván, 2007. január 13-án került sor... (Forrás: www.parokia.hu)

Reformátusok a globális felmelegedésről

2007/01/14 - Bölcskei Gusztáv: vitassuk meg a felelősség kérdését! Nem túlzás azt állítani, hogy korunk egyik legfontosabb globális kihívása a klímaváltozás, amely egész bolygónkon érezteti hatását. A jelenségről és a legsürgetőbb feladatokról politikusok, közéleti emberek is gyakran mondanak véleményt. Hírszolgálatunk dr. Bölcskei Gusztávot, a zsinat lelkészi elnökét kérdezte álláspontjáról. (Forrás: www.reformatus.hu)

Ukrajnai egyházak a Jehova Tanúi ellenőrzését követelik

2007/01/03 - "Ukrajnai egyházak sürgetik a kormányt, hogy lépjen fel erőteljesebben a Jehova Tanúi ellen, a lelkiismereti szabadság érdekében. A katolikus és az ortodox egyházak vezetői kifejezetten ezt kérik nyílt levelükben..." (Forrás: www.reformatus.hu) Vajon ez milyen hatással lesz - a Jehova Tanúinál taglétszámban kisebbnek mondható - Kárpátaljai Református Egyházra???

A protestantizmus teszi világhatalommá Kínát?

2007/01/02 - A kínai keresztyén biofizikus professzor, Chang Lin Zhang egy interjúban kijelentette: Az, hogy Kína a 21. században világhatalommá váljék, elsősorban arra van szüksége, hogy gyorsan növekedjenek a protestáns egyházak, illetve a protestáns hit befolyása a hatalmas birodalomban erősödjék...

Pál apostol sírja...

2006/12/25 - Pál apostol szarkofágját immár megtekinthetik a hívők és a nevét viselő bazilikát látogatók. A sírt formálisan csak 2005-ben nyilvánította Szent Pálénak az egyház - írta az El País című spanyol napilap. A szarkofág felnyitására azonban csak a pápa adhat engedélyt.

Karácsonykor is sok ezer keresztyén börtönben

2006/12/24 - Karácsonykor is sok ezer keresztyén tölti hite miatt az ünnepeket börtönben vagy áldozata az üldözéseknek...

A keresztyén reneszánsz még előttünk van!

2006/12/19 - René Girard, világszerte ismert francia antropológus szerint a keresztyén reneszánsz még előttünk van... (Bővebben a Satófigyelő, majd Tovább gombra kattintva!)

Megújult a volt református iskola

2006/12/09 - Tállya - Kétszázmilliós beruházással Vincellér Házat avattak Európa mértani közepén péntek este... (Forrás: www.boon.hu)

Felhívás a családok kiszolgáltatottságáról

2006/11/22 - A Magyarországi Református Egyház morális kötelességének tartja, hogy felhívja a figyelmet azokra az igazságtalan és érzéketlen intézkedésekre, amikkel a kormány a legkiszolgáltatottabb családokat kívánja sújtani 2007-ben... (Forrás: www.reformatus.hu)

Nyilatkozat a zárszámadási törvényről

2006/11/13 - A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége ezúton kénytelen felemelni szavát a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetése teljesítéséről szóló törvény jelen formában való elfogadása ellen. A zárszámadási törvény tervezete nem biztosítja a törvény szerinti szektor-semleges finanszírozást, ezáltal az egyházi fenntartásban működő közoktatási intézmények diákjait és azok családjait megkülönböztetetten hátrányos helyzetbe hozza...

Szavazatok a Bethesda Gyermekkórházra

2006/11/07 - Sláger Rádió - HÍREK Hírolvasó: - Három fővárosi és öt vidéki kórház koraszülött és gyermekosztálya kap új műszereket. Egyébként a Bethesda a legnépszerűbb, legalábbis eddig a református egyház kórháza kapta a legtöbb szavazatot, összesen 20 ezer 400-at. A www.azevkorhaza.hu internetes oldalon lehet voksolni az általunk legjobbnak ítélt egészségügyi intézményre. A kórházakat több szempont szerint értékelik. A szavazás kezdeményezői azt szeretnék megtudni, hol a legjobb az ellátás, a személyzet, az infrastruktúra és a tisztaság. (Forrás: www.reformatus.hu)

Nőszövetségi nyilatkozat a válságról (forrás: www.reformatus.hu)

2006/09/26 - A Zsinat Elnökségének nyilatkozatával teljesen egyetértve, mély aggodalommal figyeljük azokat a folyamatokat, amelyek hazánkat egyre nagyobb morális válságba sodorták...

MEÖT-nyilatkozat a Szabadság téri zavargásról

2006/09/20 - A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége Nyilatkozat Megdöbbenéssel figyeltük az elmúlt napok politikai folyamatait, és együtt érző szomorúsággal a tegnap esti Szabadság téri eseményeket. Imádkozunk mindazokért, akik megsebesültek... (Forrás: www.reformatus.hu)

Bessenyeit eltüntették

2006/09/03 - Szombatról vasárnapra virradóra a sárospataki Iskolakertből ellopták Bessenyei György testőríró, egykori sárospataki diák portrészobrát... (Forrás: www.boon.hu)

Körlevél a világtalálkozóról

2006/07/23 - Körlevél a világtalálkozóról a Magyarországi Református Egyház valamennyi gyülekezete és intézménye részére... (forrás: www.reformatus.hu)

Újra otthon a sárospataki könyvek

2006/07/04 - Az Oroszországtól idén visszakapott könyvek tegnap megérkeztek a sárospataki református kollégium könyvtárába. Dienes Dénes, a sárospataki egyházi gyűjtemény igazgatója elmondta, hogy a tervek szerint július közepén tekinthetőek meg majd a hat évtized után visszakerült könyvek és dokumentumok a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának dísztermében... (Forrás: www.reformatus.hu)

A Diakonissza Szövetség felhivása

2006/06/13 - A Református Diakonisszák Szövetsége (1146 Budapest, Hermina u. 51.) kéri azokat a testvéreket és pártfogó tagokat, akik a körlevelet igénylik és szivesen fogadják, hogy nevüket és cimüket újra közöljék a Szövetséggel. Egy sajnálatos esemény miatt az utolsó cimlisták megsemmisültek, igy csak a pótló információk alapján tudják a levelezést folytatni. (Forrás: www.reformatus.hu)

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Ne áldozz Istenednek, az Úrnak olyan marhát vagy juhot, amelynek fogyatékossága vagy bármiféle hibája van, mert utálatos az Istened, az Úr előtt. 5Móz 17,1

1Móz 30,25–43

Jákób az áldások özönében egyszer csak elkezdett visszaélni azzal, hogy Isten gondviselő szeretete ráragyog az életére. Népes családja volt, tisztelet és megbecsülés övezte, de ő többre vágyott. 

 

tovább

(41) „Ki ez…” (Márk 4,35–41)

KICSODA SZÁMODRA JÉZUS KRISZTUS? Hogyan segíthetjük válaszadásra „az új generációt”?

tovább

ÉZSAIÁS 44,1–5 - Isten Lelke újat teremt

Izráel népe nehéz időket élt meg. A babiloni fogságban csak vágyódtak a lerombolt hazájuk után, és helyzetük kilátástalannak látszott. Sokan beletörődtek és alkalmazkodtak az idegen országhoz. 

tovább

2017. június 2. péntek

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

 

tovább

Vargha Gyuláné: Pünkösdvárás

Istennek Lelke szertejár,
az új pünkösd itt van közel.
A kis sereg epedve vár,
Szentlélek Isten, ó, jövel!

Mint lágy szellő, folyvást fuvallsz,
kérő szavad mindegyre hív,
s megnyílik, merre áthaladsz,
sok, üdvre vágyó, szomjas szív.

tovább