Kitekintő

Továbbjutottak a refis diákok

2007/02/08 - A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának csapata országos 8. helyezéssel jutott tovább a Civitas Egyesület „Polgár az európai demokráciában OTV"-n... (Forrás: www.sarospatak.hu)

Megjelent DVD-én a Vizsolyi Biblia

2007/01/31 - Megjelent a Vizsolyi Biblia elektronikus kiadása, amely az Ércnél maradandóbb című tanulmánykötet mellékleteként kapható az Országos Széchényi Könyvtár és a Kálvin Kiadó könyvesboltjában. A DVD-melléklet lehetővé teszi, hogy számítógép segítségével az olvasó lapról lapra nézhesse meg a Vizsolyi Biblia mintegy háromezer oldalnyi szövegét... (Forrás: www.reformatus.hu)

Templomok Abaújban - fotokiállítás Budapesten

2007/01/29 - 'Kincset érő kövek' címmel fotókiállítás nyílt az Abaúji Egyházmegye különösen nevezetes műemlék templomaiból január 21-én a Budapest-Budai Egyházközség termében (Szilágyi Dezső tér 3.). A fotók Ekhardt Júlia munkái. A kiállítás február 16-ig tekinthető meg. (Forrás: www.reformatus.hu)

Két éven át digitaliztálták a Vizsolyi Bibliát

2007/01/27 - A Vizsolyi Biblia elektronikus kiadása lehetővé teszi, hogy számítógép segítségével az olvasó lapról lapra nézhesse meg az irat mintegy háromezer oldalnyi szövegét.

Teológiánkon végzett lelkész lett a Gömöri Egyházmegye (Felvidék) esperese

2007/01/15 - Nagy Ákos Róbert lett a Gömöri Egyházmegye új esperese, aki 1974-ben született, a magyarországi Ócsáról származik, Felvidékre házasodott, rövidesen négy gyermeket nevelő családapa. Lelkészi oklevelét a Sárospataki Református Teológiai Akadémián szerezte meg, lelkészi szolgálatát a kezdetektől Gömörben végzi, Runya segéd-, beszolgáló, majd megválasztott, de mindvégig Hanván lakó lelkésze. Helyettese Boros István bátkai lelkész, aki tanulmányait a KGRE Hittudományi Karán végezte. Az új tisztségviselők beiktatására Hanván, 2007. január 13-án került sor... (Forrás: www.parokia.hu)

Reformátusok a globális felmelegedésről

2007/01/14 - Bölcskei Gusztáv: vitassuk meg a felelősség kérdését! Nem túlzás azt állítani, hogy korunk egyik legfontosabb globális kihívása a klímaváltozás, amely egész bolygónkon érezteti hatását. A jelenségről és a legsürgetőbb feladatokról politikusok, közéleti emberek is gyakran mondanak véleményt. Hírszolgálatunk dr. Bölcskei Gusztávot, a zsinat lelkészi elnökét kérdezte álláspontjáról. (Forrás: www.reformatus.hu)

Ukrajnai egyházak a Jehova Tanúi ellenőrzését követelik

2007/01/03 - "Ukrajnai egyházak sürgetik a kormányt, hogy lépjen fel erőteljesebben a Jehova Tanúi ellen, a lelkiismereti szabadság érdekében. A katolikus és az ortodox egyházak vezetői kifejezetten ezt kérik nyílt levelükben..." (Forrás: www.reformatus.hu) Vajon ez milyen hatással lesz - a Jehova Tanúinál taglétszámban kisebbnek mondható - Kárpátaljai Református Egyházra???

A protestantizmus teszi világhatalommá Kínát?

2007/01/02 - A kínai keresztyén biofizikus professzor, Chang Lin Zhang egy interjúban kijelentette: Az, hogy Kína a 21. században világhatalommá váljék, elsősorban arra van szüksége, hogy gyorsan növekedjenek a protestáns egyházak, illetve a protestáns hit befolyása a hatalmas birodalomban erősödjék...

Pál apostol sírja...

2006/12/25 - Pál apostol szarkofágját immár megtekinthetik a hívők és a nevét viselő bazilikát látogatók. A sírt formálisan csak 2005-ben nyilvánította Szent Pálénak az egyház - írta az El País című spanyol napilap. A szarkofág felnyitására azonban csak a pápa adhat engedélyt.

Karácsonykor is sok ezer keresztyén börtönben

2006/12/24 - Karácsonykor is sok ezer keresztyén tölti hite miatt az ünnepeket börtönben vagy áldozata az üldözéseknek...

A keresztyén reneszánsz még előttünk van!

2006/12/19 - René Girard, világszerte ismert francia antropológus szerint a keresztyén reneszánsz még előttünk van... (Bővebben a Satófigyelő, majd Tovább gombra kattintva!)

Megújult a volt református iskola

2006/12/09 - Tállya - Kétszázmilliós beruházással Vincellér Házat avattak Európa mértani közepén péntek este... (Forrás: www.boon.hu)

Felhívás a családok kiszolgáltatottságáról

2006/11/22 - A Magyarországi Református Egyház morális kötelességének tartja, hogy felhívja a figyelmet azokra az igazságtalan és érzéketlen intézkedésekre, amikkel a kormány a legkiszolgáltatottabb családokat kívánja sújtani 2007-ben... (Forrás: www.reformatus.hu)

Nyilatkozat a zárszámadási törvényről

2006/11/13 - A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége ezúton kénytelen felemelni szavát a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetése teljesítéséről szóló törvény jelen formában való elfogadása ellen. A zárszámadási törvény tervezete nem biztosítja a törvény szerinti szektor-semleges finanszírozást, ezáltal az egyházi fenntartásban működő közoktatási intézmények diákjait és azok családjait megkülönböztetetten hátrányos helyzetbe hozza...

Szavazatok a Bethesda Gyermekkórházra

2006/11/07 - Sláger Rádió - HÍREK Hírolvasó: - Három fővárosi és öt vidéki kórház koraszülött és gyermekosztálya kap új műszereket. Egyébként a Bethesda a legnépszerűbb, legalábbis eddig a református egyház kórháza kapta a legtöbb szavazatot, összesen 20 ezer 400-at. A www.azevkorhaza.hu internetes oldalon lehet voksolni az általunk legjobbnak ítélt egészségügyi intézményre. A kórházakat több szempont szerint értékelik. A szavazás kezdeményezői azt szeretnék megtudni, hol a legjobb az ellátás, a személyzet, az infrastruktúra és a tisztaság. (Forrás: www.reformatus.hu)

Nőszövetségi nyilatkozat a válságról (forrás: www.reformatus.hu)

2006/09/26 - A Zsinat Elnökségének nyilatkozatával teljesen egyetértve, mély aggodalommal figyeljük azokat a folyamatokat, amelyek hazánkat egyre nagyobb morális válságba sodorták...

MEÖT-nyilatkozat a Szabadság téri zavargásról

2006/09/20 - A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége Nyilatkozat Megdöbbenéssel figyeltük az elmúlt napok politikai folyamatait, és együtt érző szomorúsággal a tegnap esti Szabadság téri eseményeket. Imádkozunk mindazokért, akik megsebesültek... (Forrás: www.reformatus.hu)

Bessenyeit eltüntették

2006/09/03 - Szombatról vasárnapra virradóra a sárospataki Iskolakertből ellopták Bessenyei György testőríró, egykori sárospataki diák portrészobrát... (Forrás: www.boon.hu)

Körlevél a világtalálkozóról

2006/07/23 - Körlevél a világtalálkozóról a Magyarországi Református Egyház valamennyi gyülekezete és intézménye részére... (forrás: www.reformatus.hu)

Újra otthon a sárospataki könyvek

2006/07/04 - Az Oroszországtól idén visszakapott könyvek tegnap megérkeztek a sárospataki református kollégium könyvtárába. Dienes Dénes, a sárospataki egyházi gyűjtemény igazgatója elmondta, hogy a tervek szerint július közepén tekinthetőek meg majd a hat évtized után visszakerült könyvek és dokumentumok a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának dísztermében... (Forrás: www.reformatus.hu)

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább