Kitekintő

Hisztériakeltéssel övezett terembérlet

2007/09/15 - Hisztériakeltéssel övezett terembérlet - Beszélgetés Ábrám Tiborral

Nagyszebeni állásfoglalás

2007/09/05 - "A világosság a sötétségben fénylik" (Jn 1, 5) A nagyszebeni ökumenikus nagygyűlés református résztvevőinek állásfoglalása

Gótikus út Magyarországon - Rakacaszend

2007/09/05 - Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. augusztusi számában a Rakacaszendi Református Templom bemutatása olvasható. Ezt ajánljuk olvasóink figyelmébe.  

A műemlék Avasi Református Temető védelmében

2007/08/01 - A közelmúltban történt sajnálatos megrongálása, falfirkái okán a sajtóban megjelent Avasi református Templom körül húzódik hazánk egyik legértékesebb, műemléki védettségű, sok száz éves temetője.  

Olvasói levél a Népszabadság cikkére

2007/07/19 - "Egyházi menedék csődbe jutott iskoláknak" címmel jelent meg egy írás a július 13-i Népszabadságban. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a cikk kapcsán olvasói levelet írt a Népszabadságnak, amit 2007. július 16-án elküldött a Népszabadság szerkesztőségébe. A Népszabadságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a levél megérkezett, de nem óhajtják megjelentetni. Mi kötelességünknek érezzük, hogy ez a levél nyilvánosságot kapjon. (Forrás: www.reformatus.hu)

Hamis reménység - Interjú Csomós Józseffel

2007/07/19 - Elhangzott az Európa Rádió július 13-i műsorában. Riporter: Egyházi menedék csődbe jutott iskoláknak - ezzel a címmel jelent meg írás a július 13-i Népszabadságban. A cikk szerint sok bezárásra ítélt önkormányzati iskolának egyedül az ad reményt a túlélésre, ha egyházivá alakulna. A lap azt írja, hogy az önkormányzati iskolák kiegészítő támogatását az önkormányzat a saját keretéből fizeti, míg az egyházi iskoláknál ezt is az állami költségvetés adja.

Közlemény kormányprogramról, egyházfinanszírozásról

2007/07/02 - A Magyarországi Református Egyház a médiából értesült a kormányprogram kiegészítésének szánt koalíciós megállapodásról, amely külön kitér az egyházfinanszírozás kérdésére.

Új tiszteletes, megújuló templom Izsnyétén

2007/06/19 - A Sárospataki Református Teológiai Akadémia diákjai a gyülekezeti szolgálatok számos területén fölöttébb megállják a helyüket. Egy jó példa erre a tavaly végzett, Kárpátalján szolgáló lelkész: Harsányi Béla. Most az egyik területi lapban megjelent riportot olvashatjuk szolgálatáról.

Levél a ballagókhoz

2007/05/05 - Kedves ballagó diákok, fiatal testvéreink! Nehéz és hálátlan feladat ebben a harsogó tavaszban, egyházi, azaz józan és bölcs szavakkal szólni Hozzátok érettségitek és ballagásotok alkalmával. Akármilyen hihetetlen, de ezekben a májusi napokban minket, pedagógusokat, lelkészeket is, akik kilométerekkel előttetek ballagunk az élet országútján, ugyanúgy magával ragad a megfiatalodott természet, az ünneplő élet izgalma, mint Titeket. Tudjuk, milyen nehéz ebben a kihívásokkal teli, esetleg feszült időben másra irányítani a figyelmeteket, hiszen most minden nap tele van közvetlen kihívással, izgalommal. Hogy sikerül majd az érettségi? Hol tanulok tovább? Milyen lesz az az új világ, új élet, ahova most indultok?

A Generális Konvent elnökségének közleménye

2007/05/03 - Budapesten a Dunamelléki Egyházkerület Székházában üléseztek április 26-27-én a Kárpát-medencei Református Egyházak és Egyházkerületek Elnökségei. Az ülésen kiemelt témaként foglalkoztak a kárpát-medencei magyar református egyházaknak a III. Európai Ökumenikus Nagygyűlésen megvalósuló egységes megjelenésével. A szeptember 4-9. között Nagyszebenben megrendezésre kerülő nagygyűlésen a református egyházkerületek kulturális programokkal, a magyar református értékek bemutatásával, és magyar delegátusok munkájával kívánják megmutatni összetartozásukat, gyökereiket, emberekért végzett szolgálatukat amellyel a reformátusság jelen van Erdélyben is... (Forrás: www.reformatus.hu)

Három keresztény torkát vágták el Törökországban

2007/04/18 - Három halottat és egy sérültet követelt muszlim szélsőségesek támadása egy keresztény kiadó ellen Törökországban. Az ott dolgozók “tiltott hittérítése“ heves vitákat váltott ki a környéken.

Graffitik csúfítják az avasi templomot

2007/03/25 - Miskolc - Ismeretlenek pingálták össze az avasi műemlék templom falát Miskolcon. A graffitik több helyen csúfítják el az ország egyik legrégebbi gótikus templomát. (Forrás: www.boon.hu)

Isten velük, az adózók ellenük - mondhatják sokan

2007/03/18 - Tavaly negyven civil szervezet 1000 forintnál kevesebb 1 százalékos adófelajánlást kapott, ebből kettőnek még a 100 forintos álomhatárt sem sikerült átlépnie. Az egyházak fele annyi adózótól sem kap támogatást, ahány ember az alapításához kellett. Meglepő visszaesések és bérelt helyek a sereghajtók között, ahol van, aki az APEH-ben is csalódott, és van, akinek nem kell az alamizsna. (Forrsá: index.hu)

Hogyan fojtogatják az egyházi iskolákat?

2007/03/17 - Az írás Dr. Kartal Ernő római katolikus pap "Mit ér/ír az ember ha magyar, katolikus és pap?" című könyvéből valól. Tanulságos és tájékoztató, leleplező és megdöbbentő tényekről szól.

Eltűnt egy debreceni diák

2007/03/03 - Szíves és sürgős segítséget kérünk egy eltűnt gimnáziumi diák felkeresése érdekében, aki 2007. február 27-én, kedden délután minden értesítés nélkül eltávozott hazulról és azóta sem adott életjelt magáról, holott ez korábban nem volt jellemző a viselkedésére.... (Forrás: www.reformatus.hu)

A magyarországi történelmi egyházak közös közleménye

2007/02/23 - A magyarországi történelmi egyházak közös közleménye a Büntetőtörvénykönyv módosításáról. (Forrás: www.reformatus.hu)

Hivatalos egyházi körlevél a református gyülekezeteknek

2007/02/09 - Hivatalos egyházi körlevél a református gyülekezeteknek az 1%-os felajánlásokról... (Forrás: www.reformatus.hu)

Közlemény az egyházfők közszereplővé minősítéséről

2007/02/09 - A mai napon a Fővárosi Bíróság elsőfokú ítéletében arról döntött, hogy az egyházfők közszereplőnek minősülnek és a rájuk vonatkozó dokumentumokat ki kell adni az állambiztonsági levéltárból. Ezzel kapcsolatosan a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata az alábbi közleményt adja ki. (Forrás: www.reformatus.hu)

Ügynökmúlt: ki kell adnia a levéltárnak az egyházi vezetők aktáját?

2007/02/08 - Az egyházi vezetők közszereplőnek minősülnek a Fővárosi Bíróság csütörtökön kihirdetett ítélete szerint. Ez azt is jelenti, hogy ha ez az első fokú ítélet jogerőre emelkedik, akkor az Állambiztonsági Történeti Levéltárnak ki kell adnia az egyházi vezetők aktáját, amelyekből fény derülhet esetleges ügynökmúltjukra is. (Forrás: www.hirtv.hu)

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább