hírek

Lelkészi-gondnoki-presbiteri értekezletet Egerben

2006/11/21 - Az Egervölgyi Református Egyházmegye adventi lelkész-gondnoki-presbiteri értekezletet tart 2006. decemeber 3-án vasárnap délután 3 órától a kebelbeli gyülekezetek lelkipásztorai, gondnokai és presbiterei részére. Az értekezlet témái...

Agrárszociális konzultáció volt Sárospatakon

2006/11/20 - 2006. november 10-11. között beszélgetésre, együttgondolkodásra hívta a Sárospataki Református Kollégiumba a MRE Zsinatának Misszió Irodája a falusi lelkészeket és presbitereket, agrár-értelmiségieket, ill. gazdálkodókat. Kiindulópontunk a kérdés, hogy mit tehetünk egymásért: egyház, vidék és gazdák? Válaszunk az agrár-szociális misszió szolgálata: a vidéket, a mezőgazdaságot komoly bajok sújtják, melyek orvoslásában keresztyén kötelességünk részt venni, ill. a jövőkép kialakításában is fontos mondanivalónk lehet biblikus reformátori hitünk alapján...

Dél-borsodi Presbiteri Területi Szervezet alakult

2006/11/17 - Isten iránti hálával tudatjuk, hogy 2006 októberében megalakult a Magyar Református Presbiteri Szövetség Dél-borsodi Területi Szervezete.

Szatmárnémeti vendégek a sárospataki református gyülekezetben

2006/11/15 - Tíz éve áll testvérkapcsolatban a Szatmárnémeti Láncos Templom Kórusa a Sárospataki Református Énekkarral. A hatvan tagú küldöttség péntek este érkezett városunkba, szombaton megtekintették a hazatért könyveket, felkeresték a pataki nevezetes helyeket, majd a Mudrány teremben szüreti bálon vettek részt a vendéglátó családokkal együtt...

Pitti Katalin elbűvölte Sárospatakot

2006/11/14 - November első hétvégéjén három alkalom kínált lehetőséget a Pitti Katalin operaénekesnővel való találkozásra. Szombat este tea mellett, kötetlen beszélgetésben osztotta meg az érdeklődőkkel élete, hivatása tapasztalatait. A Szent Erzsébet társaság ez alkalmon kedves meglepetésként a társaság tiszteletbeli tagjai közé választásról szóló oklevelet nyújtott át a művésznőnek, megköszönve a legutóbbi részükre adott jótékonysági koncertet. Vasárnap délelőtt a református templom Istentiszteletén Pitti Katalin olvasta fel a napi szentírási szakaszt, és verssel, énekkel imádkozott...

Hálaadó istentisztelet Bánrévén

2006/11/14 - Bánrévén 2006. november 12-én hálaadó istentiszteletet tartottak. A hálaadásra többek között a gyülekezeti terem megújulása, a templom világítását szolgáló művészi kovácsoltvas csillár elkészülése és az elmúlt 50 évre való emlékezés szolgált okkal.

Gyermektalálkozó Tetemváron

2006/11/11 - 2006. november 11-én került megrendezésre a Miskolc-Tetemvári (Deszkatemplomi) Református Gyülekezet szervezésében egy gyermektalálkozó.

Beszámoló filmklubról

2006/11/08 - A Miksolc-Tetemvári (Deszkatemplomi) gyülekezet keretében keresztyén filmklub működik. Erről egy gyülekezeti tag beszámolóját olvashatják a kedves testvérek. 

Kétkezi segítség Hollandiából

2006/11/08 - Bükkzsérc holland vendégei segítettek a parókiakert rendezésében. Kivágták a veszélyessé váló fákat, letakarítottak egy bozótos részt, összerakták a régebbről megmaradt építőanyagokat. Segítettek Szécsényi György nyugalmazott lelkipásztor, tb. esperes őszi munkáiban is, hisz a kapcsolatot ő kezdte kiépíteni holland testvéreinkkel. Íme a példa: egy kirándulás jobb, ha hasznos is, és nem csak imádsággal, hanem az Istentől adott lehetőségeinkkel is szolgálhatnak a testvérek egymásnak, így építve Isten Országát.

Énekeljetek az Úrnak!

2006/11/08 - Az Egervölgyi Egyházmegye énekkarai találkoztak immár másodszor, ezúttal Mezőkeresztesen.

Őszi lelkész-presbiteri konferencia Sárospatakon

2006/11/04 - Sárospatakon rendezte meg november 4-én a Tiszáninneni Református Egyházkerület őszi lelkész-presbiteri konferenciáját. A tavasszal Miskolcon tartott nagyszabású lelkész-presbiteri konferencia második felvonásaként ezúttal egyházkerületi ünnepi közgyűlés formájában folytatódott, melyen a Tiszáninneni Református Egyházkerület önállósága visszaállításának 50. évfordulójára emlékeztek...

Iskolabútor a Magyar Református Szeretetszolgálattól

2006/11/03 - A Magyar Református Szeretetszolgálat a reformáció hetén egy kamionnyi iskolabútorral támogatta a sárospataki református oktatási intézményeket... (Forrás: www.reformatus.hu)

Megjelent a Sárospataki Református Lapok legújabb, reformációs száma

2006/10/27 - A Sárospataki Református Lapok reformáció ünnepére új számmal köszönti olvasóit. A tartalomból...

Dombormű avatás az Isteni Irgalmasság Kápolnában

2006/10/26 - 2006. október 30-án 14 órai kezdettel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ünnepséget szervez a kórház területén lévő "Isteni Irgalmasság " Ökumenikus Kápolnájába, ahol megáldásra kerül a Tiszáninneni Református Egyházkerület által ajándékozott dombormű, amely egyben az intézeti lelkészség emblémája is. A domborművet Bálint István készítette.

Őszi lelkész-presbiteri konferencia 2006. november 4-én Sárospatakon

2006/10/26 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége 2006. november 4-én 10 órai kezdettel őszi lelkész-presbiteri konferenciát szervez Sárospatakon a sárospataki református templomba.

'56-os emlékoszlop avatás Sárospatakon

2006/10/24 - Október 22-én vasárnap délután 3 órai kezdettel avattak emlékoszlopot Sárospatakon az '56-os forradalom és szabadságharc emlékére...

Regionális Katechetikai Szakmai Nap Egerben

2006/10/20 - Az egri Kálvin Házban járt Tóth Kása István, a Katechetikai központ vezetője. A nap témája az egyháztörténelem tanítása, ennek kérdései a gyülekezeti hitoktatásban.

Híradás a Sófár konferenciáról

2006/10/17 - 2006. október 13-14-én Miskolcon tartottuk a 2. Sófár Országos Református Dicsőítő Konferenciát. A szervezők, református lelkészek, teológusok, gyülekezeti tagjaink. Célunk a református gyülekezeteinkben élőkkel való együtt gondolkodás a dicsőítésről, a keresztyén könnyűzenéről, Isten dolgairól...

Lelkészbeiktatás Telkibányán

2006/10/16 - 2006. október 15-én iktatták be lelkipásztori tisztébe Szalay Ibolyát a telkibányai református gyülekezetbe. A beiktatást Baksy Mária az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte...

Konfirmált fiatalok találkozója Tiszáninnenen

2006/10/16 - Október 14-én szombaton, Miskolcon rendezték meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület már konfirmált fiataljainak találkozóját. A fiatalos lendületű alkalom programjainak a Lévay József Református Gimnázium adott helyet...

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. ApCsel 3,9

1Krón 1

A Bibliában a nemzetségtáblázatok célirányosan vannak összeállítva, mert a szentírókat azok a származási vonalak érdeklik, amelyek által Isten végrehajtja terveit. Tehát pl.: ki is volt „Ádám...” (1)?

tovább

(8) „…járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent.” (Apostolok cselekedetei 3,1–10)

– Belegondolok abba, hogy sokunknak mennyi mindenünk van. Pedig állandóan panaszkodunk, hogy túlterheltek meg fáradtak vagyunk és „kiégtünk”. Noha tudunk járni, menni, ugrándozni, tudjuk tenni a dolgunkat. Sőt, még aranyunk és ezüstünk is van. Mert soha nem éltünk ennyien, ilyen jólétben, mint mostanság.

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább