hírek

Híradás a Sófár konferenciáról

2006/10/17 - 2006. október 13-14-én Miskolcon tartottuk a 2. Sófár Országos Református Dicsőítő Konferenciát. A szervezők, református lelkészek, teológusok, gyülekezeti tagjaink. Célunk a református gyülekezeteinkben élőkkel való együtt gondolkodás a dicsőítésről, a keresztyén könnyűzenéről, Isten dolgairól...

Lelkészbeiktatás Telkibányán

2006/10/16 - 2006. október 15-én iktatták be lelkipásztori tisztébe Szalay Ibolyát a telkibányai református gyülekezetbe. A beiktatást Baksy Mária az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte...

Konfirmált fiatalok találkozója Tiszáninnenen

2006/10/16 - Október 14-én szombaton, Miskolcon rendezték meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület már konfirmált fiataljainak találkozóját. A fiatalos lendületű alkalom programjainak a Lévay József Református Gimnázium adott helyet...

Egri kerekasztal az újságírásról

2006/10/16 - A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az októberi protestáns napok keretében 2006. október 12-én kerekasztal konferenciát rendezett. Dr. Bóna Zoltán, a MEÖT főtitkára javaslatára ez alkalommal nem Budapest adott otthont a találkozónak, hanem az egri Kálvin Ház. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága fontosnak tartotta, hogy mindazok, akik a kommunikáció és média elméleti kérdéseivel, valamint gyakorlati vonatkozásaival foglalkoznak, az elektronikus vagy írott egyházi újságírás művelői, gondolatokat cseréljenek... (Forrás: www.reformatus.hu)

Theologiai Szemle Est

2006/10/10 - A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az októberi protestáns napok keretében 2006. október 12-én csütörtökön 16.30-18.00 órakor Egerben a Kálvin Házban (Eger, Markhot F. u. 2.) kerekasztal konferenciát rendez... (Forrás: www.reformatus.hu)

Lelkészbeiktatás az Ózd-Sajóvárkonyi gyülekezetben

2006/10/09 - 2006. október 8-án iktatták be Bundzik Attila lelkipásztort az Ózd-Sajóvárkonyi gyülekezetbe. Az ünnepi alkalom 14.30-kor kezdődött a református templomban, az istentisztelet különlegessége volt, hogy azok, akik nem fértek be a templomba, kívül kivetítő segítségével követhették a bent zajló eseményeket, melyre volt is igény, hiszen bőven megtelt az erre felállított sátor is...

Miskolcon ülésezik a Generális Konvent

2006/10/05 - 2006. október 4-5. között a Generális Konvent Miskolcon a Tiszáninneni Református Egyházkerület Székházában tartja ülését. A kétnapos ülésen az alábbi témák kerülnek megbeszélésre…

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál

2006/10/04 - A Kálvin Kiadó 2006. október 2-31. között 50%-os kedvezménnyel őszi vásárt kínál. A kedvezményes könyvek listája megtekinthető ITT! (Forrás: www.reformatus.hu)

Hálaadó istentisztelet Selyeben

2006/10/02 - Hálaadó istentiszteletet tartottak Selyeben 2006. október 1-jén a templom 120 éves évfordulán...

Gyülekezeti Diakóniai tevékenység elemzése

2006/09/27 - A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Szeretetszolgálati Irodája egy elemzést készített a gyülekezeti diakónia tevékenységéről, valamint két telepítő csomaggal kívánja segíteni a házi segítségnyújtás és az idősek klubjának beiindítását. Ezen anyagok letölthetők honlapunkról.

Hálaadó istentisztelet Hollóházán

2006/09/25 - 2006. szeptember 24-én délután 3 órakor kezdődött Hollóházán az az ünnepi istentisztelet, melyen a 10 éve épült templomért adott hálát a gyülekezet, közelről és távolról érkezett ven-dégeivel együtt...

Az MRE Zsinata Elnökségének nyilatkozata Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2006. szeptember 17-én közzétett beszédéről

2006/09/20 - A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége több egyházközség és egyháztag kérésére, Isten Szentlelkének bölcsességét kérve, imádságban könyörög útmutatásért a vasárnap óta Magyarországon kialakult helyzetben... (Forrás: www.reformatus.hu)

Örökségvédelmi Konferencia Sárospatakon

2006/09/18 - Az erdélyi és felvidéki református egyházakkal korábban már sikeresen lebonyolított lelkészképzések mintájára, idén október 3-án és október 10-én a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel közösen örökségvédelmi konferenciákat szervez a Sárospataki Református Teológián. A képzés célja, hogy a kiemelkedően értékes református műemlék templomokért, egyházi műtárgyakért felelős lelkészek, gondnokok, építésügyi előadók örökségvédelmi-szakmai ismereteket szerezhessenek, ilyen irányú ismereteiket bővíthessék...

Évnyitó a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

2006/09/16 - 2006. szeptember 10-én délután 15 órakor tartotta a Sárospataki Teológia évnyitó ünnepségét a Kollégium Imatermében. Az ünnepi alkalmon az évnyitót megelőző csendehétvége egyik vendégelőadója Fekete Károly hirdette Isten igéjét...

Sárospataki Református Teológiai Akadémia Gólyatábora

2006/09/13 - A Pataki Teológia immár második alkalommal rendezi meg hagyománnyá vált gólyatáborát az elsős lelkésznövendékek részére. 2005-ben Hejcén, idén Fonyban került sor az augusztus 4-től 8-ig tartó összerázódásra. Bori István, első évfolyamos hallgató beszámolójából tájékozódhatnak a tábor hangulatáról...

Kölcsönözhető DVD

2006/09/12 - Sok gyülekezetben már szokássá vált, hogy filmklubokat rendeznek. Ezen alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség együtt élje át egy-egy film élményét, izgalmát. Szeretnénk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a filmklubok minél szinesebbek legyenek, és a gyülekezet számára minél kevesebb terhet jelentsenek. Így előzetes egyeztetés után projektor, dvd lejátszó és dvd filmek kölcsönözhetők. A filmek listáját és a kölcsönzési szabályokat hírünk alján olvashatják. Rövid távú célunk az, hogy a filmekről egy rövid ismertető és gondolatindító kérdéssor szülessen. A későbbiekben szeretnénk a filmek körét bővíteni, melyhez várjuk az ötleteket. Hosszú távú céljaink között szerpel, hogy pályázati uton egy-egy kisebb térségnek is legyen kivetítője. Szeretettel: a Missziói Központ munkatársai 

Kincskereső

2006/09/12 - Az elmúlt évben kísérleti jelleggel a Miskolc-Avas és Miskolc Avas-Déli Lakótelepi gyülekezettel közösen egy hittanra hívogató CD-t készítettünk, melyet a gyülekezetek azon gyermekek számára ajándékoztak, akik elsőként vettek részt a hitoktatásban. A CD-nek pozitív volt a fogadtatása, így szeretettel ajánljuk mindenki számára. Bővebb információ és mintadarab a Missziói Központban kérhető. Akikhez pedig eljut azoktól várjuk a visszajelzéseket, hogy a jövőben egyre színvonalasabbá tegyük közös együttműködésünknek megfelelően.Szeretettel: a Missziói Központ munkatársai 

Plakátminta

2006/09/12 - Elkezdődtek a hitoktatások. A szolgatársak számára egy plakátmintát teszünk közzé, akinek hasonló anyaga van attól kérjük, adja közre, ezzel is segítve egymás munkáját.Szeretettel a Missziói Központ munkatársai

Beiktatás Edelényben

2006/09/10 - 2006. szeptember 10-én délután 15.00 órakor tartották Szűcs Ferenc lelkipásztor tisztébe iktatását Edelényben, melyet Baksy Mária az Abaúji Egyházmegye esperese végzett. A beiktatásról részletesebben a Sárospataki Református Lapok reformáció ünnepére megjelenő számában olvashatnak majd, addig is tekintsék meg képes beszámolónkat...

Gyerek és ifjúsági tábor volt Fonyban

2006/09/08 - Július 24. és 29. között Fonyban táboroztunk. Írhatnám: roma missziói tábort tartottunk. Mégsem ezt írom, mivel a „roma” szó el sem hangzott egész héten. A gyerekek elmondása szerint korábban már részt vettek néhányan roma táborban. Ez csak tábor. Gyerek és ifjúsági tábor. Kb. 40 gyerek Ricséről, Nyíriből, Füzérkomlósról, Sátorlajaújhelyből, és néhányan a táborunknak otthont adó Fonyból...

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

...ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Róm 11,6

Róm 11,1–10

„...most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint” (5). Urunk irgalmas aláhajlása következménye, hogy elhívott minket, követhetjük, szolgálhatunk neki népe közösségében.

tovább

(5) „Az Úr szabadítót adott Izráelnek…” (2Királyok 13)[1]

NÉZŐPONT. – 1. Szemlélhetjük a pusztai történeti eseményeket. Ahogy a Bírák korában a filiszteusok jelentettek állandó fenyegetést, Aháb király ideje óta az arámok törtek rá állandóan Isten népére. 

tovább

2 MÓZES 4,12 - Az áldó szó

Mózes vitatkozik Istennel: „Biztos vagy Te benne, hogy a megfelelő emberhez beszélsz? Én nem tudok szónokolni.” 

tovább

2018. május 27.

Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. 

tovább

Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz

Bizony egyszer majd fölserdülsz fiam 
és állkapcsodon felpattan a zár, 
és beszélned kell. De az emberi szó 
nem oszlik, mint a füst, vagy mint a köd, 
hanem mint az érc a térben megmarad, 
nem keveredik el és nem vegyül, 
s ha létrehoztad, súlyát hordozod, 
mert tett a szó, melyért felelni kell. 

tovább