hírek

'56-os emlékoszlop avatás Sárospatakon

2006/10/24 - Október 22-én vasárnap délután 3 órai kezdettel avattak emlékoszlopot Sárospatakon az '56-os forradalom és szabadságharc emlékére...

Regionális Katechetikai Szakmai Nap Egerben

2006/10/20 - Az egri Kálvin Házban járt Tóth Kása István, a Katechetikai központ vezetője. A nap témája az egyháztörténelem tanítása, ennek kérdései a gyülekezeti hitoktatásban.

Híradás a Sófár konferenciáról

2006/10/17 - 2006. október 13-14-én Miskolcon tartottuk a 2. Sófár Országos Református Dicsőítő Konferenciát. A szervezők, református lelkészek, teológusok, gyülekezeti tagjaink. Célunk a református gyülekezeteinkben élőkkel való együtt gondolkodás a dicsőítésről, a keresztyén könnyűzenéről, Isten dolgairól...

Lelkészbeiktatás Telkibányán

2006/10/16 - 2006. október 15-én iktatták be lelkipásztori tisztébe Szalay Ibolyát a telkibányai református gyülekezetbe. A beiktatást Baksy Mária az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte...

Konfirmált fiatalok találkozója Tiszáninnenen

2006/10/16 - Október 14-én szombaton, Miskolcon rendezték meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület már konfirmált fiataljainak találkozóját. A fiatalos lendületű alkalom programjainak a Lévay József Református Gimnázium adott helyet...

Egri kerekasztal az újságírásról

2006/10/16 - A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az októberi protestáns napok keretében 2006. október 12-én kerekasztal konferenciát rendezett. Dr. Bóna Zoltán, a MEÖT főtitkára javaslatára ez alkalommal nem Budapest adott otthont a találkozónak, hanem az egri Kálvin Ház. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága fontosnak tartotta, hogy mindazok, akik a kommunikáció és média elméleti kérdéseivel, valamint gyakorlati vonatkozásaival foglalkoznak, az elektronikus vagy írott egyházi újságírás művelői, gondolatokat cseréljenek... (Forrás: www.reformatus.hu)

Theologiai Szemle Est

2006/10/10 - A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az októberi protestáns napok keretében 2006. október 12-én csütörtökön 16.30-18.00 órakor Egerben a Kálvin Házban (Eger, Markhot F. u. 2.) kerekasztal konferenciát rendez... (Forrás: www.reformatus.hu)

Lelkészbeiktatás az Ózd-Sajóvárkonyi gyülekezetben

2006/10/09 - 2006. október 8-án iktatták be Bundzik Attila lelkipásztort az Ózd-Sajóvárkonyi gyülekezetbe. Az ünnepi alkalom 14.30-kor kezdődött a református templomban, az istentisztelet különlegessége volt, hogy azok, akik nem fértek be a templomba, kívül kivetítő segítségével követhették a bent zajló eseményeket, melyre volt is igény, hiszen bőven megtelt az erre felállított sátor is...

Miskolcon ülésezik a Generális Konvent

2006/10/05 - 2006. október 4-5. között a Generális Konvent Miskolcon a Tiszáninneni Református Egyházkerület Székházában tartja ülését. A kétnapos ülésen az alábbi témák kerülnek megbeszélésre…

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál

2006/10/04 - A Kálvin Kiadó 2006. október 2-31. között 50%-os kedvezménnyel őszi vásárt kínál. A kedvezményes könyvek listája megtekinthető ITT! (Forrás: www.reformatus.hu)

Hálaadó istentisztelet Selyeben

2006/10/02 - Hálaadó istentiszteletet tartottak Selyeben 2006. október 1-jén a templom 120 éves évfordulán...

Gyülekezeti Diakóniai tevékenység elemzése

2006/09/27 - A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Szeretetszolgálati Irodája egy elemzést készített a gyülekezeti diakónia tevékenységéről, valamint két telepítő csomaggal kívánja segíteni a házi segítségnyújtás és az idősek klubjának beiindítását. Ezen anyagok letölthetők honlapunkról.

Hálaadó istentisztelet Hollóházán

2006/09/25 - 2006. szeptember 24-én délután 3 órakor kezdődött Hollóházán az az ünnepi istentisztelet, melyen a 10 éve épült templomért adott hálát a gyülekezet, közelről és távolról érkezett ven-dégeivel együtt...

Az MRE Zsinata Elnökségének nyilatkozata Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2006. szeptember 17-én közzétett beszédéről

2006/09/20 - A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége több egyházközség és egyháztag kérésére, Isten Szentlelkének bölcsességét kérve, imádságban könyörög útmutatásért a vasárnap óta Magyarországon kialakult helyzetben... (Forrás: www.reformatus.hu)

Örökségvédelmi Konferencia Sárospatakon

2006/09/18 - Az erdélyi és felvidéki református egyházakkal korábban már sikeresen lebonyolított lelkészképzések mintájára, idén október 3-án és október 10-én a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel közösen örökségvédelmi konferenciákat szervez a Sárospataki Református Teológián. A képzés célja, hogy a kiemelkedően értékes református műemlék templomokért, egyházi műtárgyakért felelős lelkészek, gondnokok, építésügyi előadók örökségvédelmi-szakmai ismereteket szerezhessenek, ilyen irányú ismereteiket bővíthessék...

Évnyitó a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

2006/09/16 - 2006. szeptember 10-én délután 15 órakor tartotta a Sárospataki Teológia évnyitó ünnepségét a Kollégium Imatermében. Az ünnepi alkalmon az évnyitót megelőző csendehétvége egyik vendégelőadója Fekete Károly hirdette Isten igéjét...

Sárospataki Református Teológiai Akadémia Gólyatábora

2006/09/13 - A Pataki Teológia immár második alkalommal rendezi meg hagyománnyá vált gólyatáborát az elsős lelkésznövendékek részére. 2005-ben Hejcén, idén Fonyban került sor az augusztus 4-től 8-ig tartó összerázódásra. Bori István, első évfolyamos hallgató beszámolójából tájékozódhatnak a tábor hangulatáról...

Kölcsönözhető DVD

2006/09/12 - Sok gyülekezetben már szokássá vált, hogy filmklubokat rendeznek. Ezen alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség együtt élje át egy-egy film élményét, izgalmát. Szeretnénk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a filmklubok minél szinesebbek legyenek, és a gyülekezet számára minél kevesebb terhet jelentsenek. Így előzetes egyeztetés után projektor, dvd lejátszó és dvd filmek kölcsönözhetők. A filmek listáját és a kölcsönzési szabályokat hírünk alján olvashatják. Rövid távú célunk az, hogy a filmekről egy rövid ismertető és gondolatindító kérdéssor szülessen. A későbbiekben szeretnénk a filmek körét bővíteni, melyhez várjuk az ötleteket. Hosszú távú céljaink között szerpel, hogy pályázati uton egy-egy kisebb térségnek is legyen kivetítője. Szeretettel: a Missziói Központ munkatársai 

Kincskereső

2006/09/12 - Az elmúlt évben kísérleti jelleggel a Miskolc-Avas és Miskolc Avas-Déli Lakótelepi gyülekezettel közösen egy hittanra hívogató CD-t készítettünk, melyet a gyülekezetek azon gyermekek számára ajándékoztak, akik elsőként vettek részt a hitoktatásban. A CD-nek pozitív volt a fogadtatása, így szeretettel ajánljuk mindenki számára. Bővebb információ és mintadarab a Missziói Központban kérhető. Akikhez pedig eljut azoktól várjuk a visszajelzéseket, hogy a jövőben egyre színvonalasabbá tegyük közös együttműködésünknek megfelelően.Szeretettel: a Missziói Központ munkatársai 

Plakátminta

2006/09/12 - Elkezdődtek a hitoktatások. A szolgatársak számára egy plakátmintát teszünk közzé, akinek hasonló anyaga van attól kérjük, adja közre, ezzel is segítve egymás munkáját.Szeretettel a Missziói Központ munkatársai

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

"Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet!" Mt 22,41–46

Mt 22,41–46

Jézus kérdése szétfeszíti a farizeusok gondolkodási keretét. Nem tudnak válaszolni, mert az ő szokásvilágukban elképzelhetetlen, hogy valakinek a fia legyen az ura. 

tovább

(6) „…fúrja át az úr a fülét…legyen örökös rabszolgája…” (2Mózes 21)[1]

MINDIG ZAVAR A RENDETLENSÉG. Elég azonban egy kis időhiány, figyelmetlenség és lazítás, máris dagadni kezd a káosz. 

tovább

1Sámuel 3,1-9 - Vallási szokás, vagy kapcsolat?

Sámuel valószínűleg kiválóan kiismeri magát a papi szolgálatok szertartásaiban. De egy meghatározó dolog hiányzik: a személyes találkozás azzal, akinek a szolgálatában áll.

tovább

2018. március 18.

A kárhozat útja 2.

Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. (Jn 15,6)

 

tovább

Reményik Sándor: A legszebb szó

Testvér, testvérem: ez a legszebb szó a világon.
Ha jól nem tudtam volna régesrég,
Most megtanulhattam a betegágyon.

Testvér, testvérem:
Ez a legszebb szó a világon.
Ahogy kitágul ősi jelentése
És túlnő lassan véren és családon -
De visszatér mint gazdag bujdosó,
Lélekkel hintve meg
S szentelve meg, mi vérszerint való.

tovább