Ajánlók

Hálaadás Nyíriben

2019/05/09 - A Nyíri Református Egyházközség 2019. május 11-én 14 órától tartja ünnepi istentiszteletét, melyen hálát adnak a régi parókia épületének megújulásáért, melyből ifjúsági szállást alakítottak ki.

Házassági szerviz - házaspári csendesnap Miskolcon

2019/05/06 - Házaspári csendesnap lesz a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség és a Jókai Mór Református Általános Iskola szervezésében 2019. május 18-án szombaton 9 órától a mellékelt plakát szerint.

Hálaadó istentisztelet Borsodgeszten

2019/04/11 - A Borsodgeszti Református Egyházközség 2019. április 28-án 16 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretében ad hálát a templom 1912-ben használatba vett, és 2019-ben felújított orgonájának felújításáért.   

Húsvéti Családi Napot tartanak Hernádkakban

2019/04/10 - 2019. április 14-én Húsvéti Családi Napot tart a Hernádkaki Református Egyházközség. A 10.30-tól  kezdődő közös istentiszteletet követően a gyülekezeti házban rendeznek a programokat 14:00-ig. 

Jótékonysági Est Miskolcon

2019/04/10 - Református Jótékonysági Estet tartanak a Miskolc-Avasi református templom felújításáért 2019. április 26-án pénteken 18 órától Miskolcon a Népkerti Vigadóban 

Könyvbemutató Sárospatakon

2019/04/03 - A Sárospataki Teológia és a Kálvin Kiadó szeretettel várja az érdeklődőket Marilynne Robinson A GONDOLKODÁS SZABADSÁGA – Kálvinista tűnődések című könyvének sárospataki bemutatójára 2019. április 10-én 18 órától a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Szikszai termébe. 

Hálaadó istentisztelet Cserépfalun

2019/04/03 - Hálaadó istentiszteletetet tart a Cserépfalui Református Egyházközség 2019. április 7-én 16 órától a református termplomban, ahol a torony megújulásáért, és a templomon belüli gyülekezeti terem kialakításáért adnak hálát.

Kamasz-tavasz ifjúsági találkozó Sárospatakon

2019/04/03 - Ifjúsági találkozót rendeznek Sárospatakon "Kamasz-tavasz" címmel 2019. április 13-14-én. Részletes program és a jelentkezés módja csatolva található.

Példaadás nemzedékről nemzedékre - gyülekezeti nap Mezőcsáton

2019/04/03 - 2019. április 6-án gyülekezeti napot tart a Mezőcsáti Református Egyházközség, melynek címe: Pédaadás nemzedékről nemzedékre. Részletek a mellékelt meghívóban.  

Nagyheti evangélizáció Boldván

2019/04/02 - Nagyheti evangélizációt szerveznek Boldván, melyen Dr. Vassné Baki Ilona nyugalmazott református lelkipásztor (hétfő, kedd) és Simon Magdolna nyugalmazott lelkipásztor (szerda, csütörtök) hirdeti az igét. Az alkalmak a református egyházközség gyülekezeti termében lesznek 2019. április 15-től április 18-ig (hétfőtől csütörtökig) este 18 órától.

Virágvasárnap Boldván

2019/04/02 - Április 14-én virágvasárnap Dr. Ormóshegyi Zoltán hirdet igét Boldván. Az istentisztelet 11 órakor kezdődik a református templomban.

Evangélizáció Abaújváron

2019/04/01 - Evangélizációs alkalmakat tartanak Abaújváron április 4-6-ig minden este 18 órától a Perényi Borbála Gyülekezeti Otthonban a mellékelt plakát szerint.

Női szolgálók csendesnapja Mezőkövesden

2019/04/01 - Az Egervölgyi Református Egyházmegye 2019. április 14-én Virágvasárnap 16 órától tartja az Egyházmegye női szolgálóinak csendesnapját a mezőkövesdi Közösségi Házban. 

Abaúji kisgyülekezetek találkozója

2019/04/01 - 2019. április 14-én Virágvasárnapon lesz az Abaúji Kisgyülekezetek Találkozója Szászfán a református templomban 15.30 órai kezdettel.

Hálaadó istentisztelet Taktaharkányban

2019/03/28 - Ünnepi istentiszteletet tartanak 2019. március 31-én, vasárnap 14 órakor Taktaharkányban, melyen a templom és a parókia megújulásáért adnak hálát. Igét hirdet Csomós József püspök, az ünnepi alkalmat vezeti Mészáros István esperes.

Sasok a viharban III. - Villámlás és mennydörgés - könyvbemutató Sárospatakon

2019/03/26 - Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Viola Judit legújabb könyvének „Sasok a viharban III. - Villámlás és mennydörgés” bemutatójára és író-olvasó találkozóra! Az esemény 2019. március 29.-én 17 órakor lesz a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Imatermében.

Egyházkerületi nyári gyermek- és ifjúsági konferencia - jelentkezési határidő: 2019. április 30

2019/03/20 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület az idei évben is megrendezi a  nyári gyermek- és ifjúsági konferenciáját a hitoktatásban-, illetve gyermek istentiszteleteken résztvevő, valamint az egyházi intézményeinkben tanuló gyermekek számára a 2019. július 22 -  július 27.  közötti héten. (Korosztály: általános iskola 2. osztályostól a középiskola II. osztályáig, 8-16 éves korig.)

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Lelkészértekezlete

2019/03/20 - Húsvétra előkészítő lelkészértekezletet tart a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye , 2019. április 9-én (kedd) de. 9 órától Miskolcon az egyházkerületi székház nagytermében. 

Wass Albert est Egerben

2019/03/19 - 2019. március 28-án 17 órától Wass Albert est lesz Egerben a Kálvin Házban a Kiss Stúdiószínház előadásában. Részletek a mellékelt plakáton.

Kollégiumi esték Sárospatakon

2019/03/04 - 2019. március 6-án szerdán 18 órától a Kollégium Esték sorozat keretén belül előadást tart Csukás Gergely történész, teológus "Zwingli 500 éves reformációja: források, értékelések, hatások" címmel a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Szikszai termében. Részletek a mellékelt plakáton.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. ApCsel 11,21

1Krón 27

„Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember...” (32). Mai igeszakaszunk Izráel hadseregparancsnokait, törzseinek vezetőit, a királyi vagyon gondozóit, valamint a király tanácsadóit sorolja fel. 

tovább

(20) „…hirdették az Úr Jézust.” (Apostolok cselekedetei 11,19–26)

SZOLGÁLATUNK „SZÍVE”!

– 1. A Római Birodalom szíriai tartományának meghatározó városa, a birodalom akkori harmadik legnagyobb városa, az ún. szíriai Antiókhia. A Jeruzsálemből Antiókhiába menekült ciprusi és cirénei (a mai líbiai Tripoli helyén) zsidókeresztyének nemcsak az ottani zsidóknak, hanem görögöknek, azaz nem zsidóknak is hirdették az Úr Jézust! (19–20)

tovább

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

tovább

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

tovább

Tóth Árpád: A vén ligetben

A vén ligetben jártunk mi ketten,
Aludt a tölgy, a hárs, a nyár;
Hozzám simult félőn, ijedten,
S éreztem: nem a régi már.
Sebten suhantunk, halk volt a hangunk,
S csendes volt a szivünk nagyon,
És mégis csókba forrt az ajkunk
Azon a sápadt alkonyon.

tovább