Ajánlók

Adventi evangélizáció Boldván

2018/10/26 - Evangélizációs sorozat lesz Boldván 2018. november 29-től december 2-ig a gyülekezeti teremben. Csütörtöktől szombatig 18 órától. Vasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelettel zárul az evangélizáció.

Jubileumi hangverseny a dédesi református templomban

2018/10/25 - A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola 2018. október 26-án pénteken 17 órától tartja jubileumi évének 1. hangversenyét a dédesi református templomban. Részletek a mellékelt meghívón.

Lelkész-presbiteri konferencia Miskolcon

2018/10/25 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2018. november 3-án 10 órától tartja lelkész-presbiteri konerenciáját a Miskolci Egyetem Díszaulájában. 

Templomszentelés Recsken

2018/10/25 - A Recski Református Egyházközség 2018. október 27-én szombaton 11 órakor tartja templomszentelési ünnepségét, melynek keretében hálát adnak az elkészült gyülekezeti hajlékért.

Krisztushoz méltó egységben - csendesnap Miskolcon

2018/10/25 - 2018. november 3-án szombaton 10 órától tartja csendesnapját a Biblia Szövetség "Krisztushoz méltó egységben" Miskolcon az Egyházkerületi Székházban. Részletek az alábbi szórólapon.

Felhívás lelkészszentelésre

2018/10/16 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2018. november 17-én szombaton a miskolci Deszkatemplomban lelkészszentelő ünnepi közgyűlést tart, amelyre 2018. november 7-ig lehet jelentkezni a Püspöki Hivatal e-mail címén: phivatal@tirek.hu. A jelentkezéshez (elektronikus formában elkészített) önéletrajzot is szükséges mellékelni. További részletekről érdeklődni lehet a Püspöki Hivatal telefonszámán: 46/563-563. Pásztor Dániel, püspökhelyettes

A Magyar Református Missziói Szövetség csendesnapja

2018/10/15 - Missziói Csendesnapot tart a Magyar Református Missziói Szövetség Mezőcsáton a református templomban 2018. október 20-án szombaton 9-14 óráig "Szövetségben Jézus Krisztussal a gyülekezetekért" címmel.

Festett mennyezetek - Koncertsorozat 2018. Tornakápolna

2018/10/08 - Október 14-én 17 órától Tormakápolnán a református templomban válogatásokat hallhatnak az érdeklődők 16-17. századi szerzők műveiből, egyházi népénekeinkből és hangszeres szólódarabokból. Részletek a mellékelt plakáton.

Ünnepi istentisztelet Mezőkeresztesen

2018/10/03 - 2018. október 14-én 16 órától ünnepi istentisztelet keretében adnak hálát Mezőkeresztesen a nyugdíjba vonult Hajdu Ferenc lelkipásztor 30 éves szolgálatért, továbbá Dudás Ferenc esperes beiktatja Hajdu Ferencné megválasztott lelkészi tisztébe.

Távlatok nyílnak - konferencia a fogyatékkal élők és gondozóik helyzetének javításáért

2018/10/03 - "Távlatok nyílnak - !?" címmel rendeznek koncerenciát a fogyatékkal élők és gondozóik helyzetének javítása érdekében 2018. október 10-én 14 órai kezdettel a Lévay József Református Gimnázium Szalay Sámuel Dísztermében a mellékelt plakát szerint.

Erdélyi János emléknap Sárospatakon

2018/10/02 - A Sárospataki Református Kollégium teljes közössége szeretettel hívja és várja az Erdélyi János emléknapra halálának 150. évfordulóján Sárospatakra 2018. október 13-án a mellékelet programokra.

Hálaadó istentisztelet a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközségben

2018/10/02 - 2018. október 7-én vasárnap 10 órától hálaadó istentiszteletet délután 18 órától orgonakoncertet tartanak a Miskolc-Belvárosi-Református Egyházközség templomában a mellékelt plakát szerint.

Hálaadó istentisztelet Újcsanáloson

2018/09/27 - Ünnepi istentiszteletet tartanak Újcsanáloson 2018. szeptember 29-én 11 órától, melyen az egyházközség megújult templomáért adnak hálát.

Lelkészbeiktatás Kovácsvágáson

2018/09/18 - A Kovácsvágási Református Egyházközség lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletet tart, mely 2018. szeptember 30-án, vasárnap 14:30 órakor kezdődik a kovácsvágási református templomban. Balogh János lelkipásztort Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese iktatja be tisztségébe.

Hálaadó istentisztelet Alsózsolcán

2018/09/11 - Hálaadó istentiszteletet tartanak a templomtorony megújulásáért Alsózsolcán 2018. szeptember 23-án vasárnap 15 órától. Igét hirdet Pásztor Dániel püspökhelyettes, igei köszöntőt mond Szőnyi Tamás esperes, a munkálatokról beszámol Alexa Gábor lelkipásztor.

Hálaadó istentisztelet Tornakápolnán

2018/09/11 - A Tornakápolnai Református Egyházközség 2018. szeptember 15-én 13 órától ünnepi istentiszteletet keretében adja át a felújított református temlpomot.

Lévay József halálának 100. évfordulójára emlékeznek Miskolcon

2018/09/06 - Lévay József halálának 100. évfordulója alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával előadást tartanak Miskolcon az Akadémiai Bizottság Székházában szeptember 11-én 16 órától. Az érdeklődők az irodalomtörténész és muzeológus előadását követően Lévay verseiből válogatva hallhatnak zenés-irodalmi műsort. Fellépnek volt lévays diákok is. Szegedi Csaba az Operaház magánénekese és Kuttor Diána énekes. A részletes program alább található.

Tiszáninneni Református Nőszövetségi konferencia Hernádnémetiben

2018/09/06 - A Tiszáninneni Református Nőszövetség szeretettel hívja és várja egyházkerületünk szolgáló asszonyait és lányait (nemcsak azokat, akik formálisan tagjai a nőszövetségnek) a hernádnémeti templomban tartandó konferenciájára 2018. szeptember 22-én (szombaton) 9.30 órára.

Ifjúsági nap Telkibányán

2018/09/05 - 2018. szeptember 8-án a Telkibányai Református Egyházközség és Telkibánya Község Önkormányzata közös rendezésében ifjúsági napot tartanak a mellékelt program szerint.

A Presbiteri Szövetség konferenciája Nyékládháza-Mezőnyéken

2018/09/05 - A Magyar Református Presbiteri Szövetség Dél-Borsodi Területi Szervezete 2018. szeptember 16-án délután 15 órától Nyékládháza-Mezőnyéken a református templomban tartja őszi konferencáját.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a Fiút, aki örökre tökéletes. Zsid 7,28

Zsid 7,11–28

Főpapunk közbenjáró szolgálata a kegyelem korszakává teszi adventünket. „...üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük” (25). 

tovább

(6) „…hátat fordítottál nekem.” (Jeremiás 15,1–9)

– 1. Vannak „életművészek”, „kirakatemberek”, akik kiválóan „szerepeltetik” magukat, másokkal dolgoztatnak, felelősséget nem vállalnak, a konfliktusokat kerülik, és amikor a hosszú munka után ünnepelni kell, akkor ők mondják az ünnepi köszöntőt. Ez nem nagy gond, hiszen a „lufi-emberek” előbb-utóbb leeresztenek; mégcsak nem is durrannak, hanem észrevétlenül eltűnnek. Aki szereti a kirakatot, a nyilvánosságot, annak lelke rajta.

tovább

ÉZSAIÁS 60, 19-22 - Fényesség és dicsőség

Valószínűleg találkoztunk már az ádventi időszakokban a „Gloria in excelsis deo!” című énekünk refrénjével. 

tovább

2017. december 11. hétfő

Számolj Vele és számíthatsz Rá! 1.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,5-6)

tovább

V. Thilo (Ford.: Túrmezei Erzsébet): Bezörget mindenütt!

Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!

tovább