Ajánlók

"Menedék" - Biztos Kezdet Gyerekház megnyitó Bódvaszilason

2018/08/10 - 2018. augusztus 15-én 10 órától nyitják meg a bódvaszilasi Biztos Kezdet Gyerekházat a helyi református templomban a mellékelt program szerint.

Evangélizációs esték és újkenyér ünnepi istentisztelet Boldván

2018/08/09 - Evangélizációs estékre hívogatnak Boldvára augusztus 16-18-ig minden nap este 18 órától. Igehirdető: Gottfried Richárd diósjenői református lelkipásztor. 19-én vasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelet az újkenyér ünnepe alkalmából.

Isten radikális szeretete

2018/08/01 - 2018. augusztus 5-én vasárnap 16 órától evangélizációs istentisztelet lesz a szilvásváradi kerektemplomban, melyen Mike Sámuel hirdet igét. Részletek a mellékelt plakáton.

Rácz István jubileumi kiállítás Sárospatakon

2018/07/23 - A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 2018. június 24-én kedden 15 órakor nyitja meg Rácz István fotóművész, műfordító "Mint a szelíd folyóvíz" című jubileumi kiállítását a Nagykönyvtár Dísztermében. Részletek a mellékelt meghívón.

A TIREK Kántorképző Tanfolyamának jubileumi zárókoncertje Miskolcon

2018/07/09 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület Kántorképző Tanfolyama 25 éves jubileumi koncertet tart 2018. július 14-én (szombaton) 16. 00 órától a Miskolc-avasi református műemléktemplomban a mellékelt meghívó szerint.

Tompa Mihályra emlékeznek Hanván

2018/07/09 - 2018. július 22-én (vasárnap) du. 15 órakor Hanván, a református templomban a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye és a felvidéki Gömöri Református Egyházmegye lelkipásztorai közösen emlékeznek meg Tompa Mihály halálának 150. évfordulójáról.

Harmadik perkupai Operafesztivál

2018/06/26 - Július 6-7-én tartják a harmadik Perkupai Operafesztivált, melynek részletes programja és kiemelt alkalmai alább találhatóak. A belépés minden programra ingyenes.

Abaúji LelkesítŐ - Keresztyén Családi Nap Abaújváron

2018/06/25 - Abaújváron 2018. július 7-én Keresztyén Családi Napot szervez az Abaúji Református Egyházmegye LelkesítŐ néven, melynek programja a mellékelt plakáton megtekinthető.

A Wáberer Sportcentrum ünnepélyes átadása Sárospatakon

2018/06/19 - 2018. június 24-én 16 órától az Iskolakertben adják át ünneplélyes keretek között Sárospatakon a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány szervezésében a Wáberer Sportcentrumot. Igét hirdet: Csomós József püspök, köszöntőt mond: Dr. Stumpf István pataki öregdiák, avató beszédek: Wáberer György, Búzásné Nagy Gabriella, Dr. Dienes Dénes. Az avatást követően a létesítményben Herczku Ágnes pataki öregdiák és bandája ad koncertet.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia évzárója

2018/06/19 - A Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2018. június 30-án szombaton 14 órától tartja évzáró istentiszteletét és akadémiai közgyűlését.

Kárpát-medencei Református Általános Iskolák tanártalálkozója Sárospatakon

2018/06/18 - 2018. június 29-én lesz a Kárpát-medencei Református Általános Iskolák tanártalálkozójának nyitó alkalma Sárospatakon 16 órától a Waberer György Sportcentrumban.

Egyházkerületi közgyűlés Miskolcon 2018

2018/06/13 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége 2018. június 16-ra délelőtt hívja össze évi rendes közgyűlését. Az alkalom délelőtt 10 órától az egyházkerületi székház nagytermében kezdődik. A főgondnoki megnyitó és a püspöki jelentés után a kerületi missziói, tanulmányi, iskolaügyi, gazdasági és a kommunikációs bizottsági jelentések hangzanak el.

Kassa-Ért!

2018/06/12 - A Magyar Református Központ szervezésében 2018. június 22-én és 23-án /pénteken és szombaton/ kerül sor az Északkeleti Református Találkozóra, a Kassa-Ért-re.

MIÉRTT 2018.

2018/06/12 - 2018. június 28-július 1-ig Miskolcon Összgenerációs keresztyén találkozót tartanak 10 gyülekezet szervezésében, melyre színes programokkal és értékes előadókkal várják az érdeklődőket. Részletek a mellékelt plakáton és programlapon.

Nyáresti hangverseny a Dédesi Református Templomban

2018/06/11 - 2018. június 13-án szerdán 17.30-tól nyáresti hangverseny lesz a Dédesi Református Templomban. Részletek a mellékelt plakáton.

Szabadtéri evangélizáció Boldván

2018/06/08 - Szabadtéri evangélizáció lesz Boldván 2018. július 8-án vasárnap Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökének szolgálatával. Részletek a mellékelt plakáton.

Alapkőletétel és hálaadás a Lévay épülő uszodájáért és tornacsarnokáért

2018/06/08 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége és a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2018. június 22-én 14 órai kezdettel hálaadó istentiszteletre hívogat a Miskolc-Avasi Református templomba, melyen igét hirdet Csomós József püspök. A hálaadás oka az épülő uszoda és tornacsarnok, aminek időkapszuláját közvetlenül az istentisztelet után a folyamatban lévő építkezés helyszínén helyezik el.

Hálaadó istentisztelet a Kazincbarcika-Alsói Református Egyházközség

2018/06/06 - A Kazincbarcika-Alsói Református Egyházközség 2018. június 17-én, vasárnap délután 15 órakor tartja hálaadó istentiszteletét, melyen igét hirdet: Csomós József püspök. A múlt év őszén megválasztott, beiktatott lelkipásztorok hálát adnak a gyülekezet közösségéért, a gyülekezet tagjai lelkipásztoraikért, és együtt adnak hálát a parókia belső felújításáért.

Hálaadó istentisztelet Szirmán

2018/05/31 - A Miskolc-Szirmai Református Egyházközség 2018. június 30-án szombaton 13 órakor tartja a templomfelújításért hálát adó istentiszteletét, melyen Pásztor Dániel püspökhelyettes hirdet igét.

Nyári Kántorképző Tanfolyam a Lévayban - jelentkezési határidő: június 8.

2018/05/18 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2018. június  28. – július 14-ig kántorképző  tanfolyamot hirdet 14 és 50 év közöttiek számára, július 7. – július 14-ig  pedig előképzőt  10-14 éves gyermekeknek.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Préd 3,7/b

Préd 3

„...megvan az ideje minden dolognak az ég alatt” (1). Isten által rendelt módon éled-e meg ifjúságod, jegyességed, házasságod, családalapításod, munkád, nyugdíjas korod és az Úr elé készülésed idejét? 

 

 

tovább

(40) „Ti is legyetek készen…” (Lukács 12,35–40)

A készülést segíti, ha arra tekintünk, amit az Úr ígért nekünk! „Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szeretőknek.” (1Korinthus 2,9) 

tovább

MÁTÉ 4,18–20 - Tanítvánnyá menetközben válunk

Képzeljük magunk elé ezt a helyzetet egy pillanatra: Simon és András azt teszik, amit minden nap tesznek – kivetik hálóikat. Nem meglepő, hiszen ez a feladatuk. 

tovább

2017. augusztus 15. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Követ

Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. (Mal 3,1)

 

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább