Ajánlók

Egyházmegyei kórustalálkozó Göncön

2019/10/22 - Az abaúji egyházmegye kórusainak találkozóját rendezik meg 2019. október 27-én 15 órától Göncön a református templomban.

Bűnbánati alkalmak Boldván

2019/10/22 - Bűnbánati alkalom lesz Boldván, melyen Bozorády Zoltán nyugalmazott evangélikus esperes hirdet igét. Az alkalmak a református egyházközség gyülekezeti termében lesznek 2019. október 25-től október 26-ig (péntek, szombat) este 17 órától.

Hálaadás Monokon

2019/10/22 - Ünnepi istentisztelet keretében adnak hálát a templom külső-belső felújításáért Monokon 2019. november 3-án 15 órától.

Hálaadó istentisztelet Putnokon

2019/10/22 - Ünnepi hálaadó istentiszteletet tartanak Putnokon november 9-én 10 órától, melyen igét hirdet Balog Zoltán lelkipásztor/miniszter, az ünnepi közgyűlést vezeti Szőnyi Tamás esperes, igei köszöntőt mond Csomós József püspök. 

Hálaadó istentisztelet Tiszaladányban

2019/10/15 - 2019. október 20-án 15 órától ünnepi istentisztelet lesz Tiszaladányban, melyen hálát adnak a templomkerítés újjáépítéséért. Igét hirdet: Mészáros István esperes, közreműködik a Csobaji Énekkar, és a Tiszaladányi Református Énekkar.

Evangélizáció Abaújváron

2019/10/11 - Evangélizációt tartanak Abaújváron oktüber 24-26-ig minden este 18 órától a mellékelt plakát szerint.

Evangélizáció Bódvaszilason

2019/10/11 - Evangélizációs alkalmakat tartanak a Bódvaszilasi Református Egyházközségben 2019. október 18-20-ig a mellékelt plakát szerint.

Hálaadó istentisztelet Edelény-Borsodban

2019/10/10 - Az Edelény-Borsodi Református Egyházközség ünnepi istentisztelet keretében ad hálát Burkus Bernadett megválasztott lelkipásztor beiktatásáért és a parókia részleges felújításáért 2019. október 12-én 10.30-tól, melyen igét hirdet Baksy Mária esperes.

(K)éptelenség Telkibányán

2019/10/10 - Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Telkibányai Református Egyházközség és a TIREK IFI által szervezett programra októbert 12-én, szombaton délután 14 órától az I-es számú ifjúsági tábor nagy-színpadához, ahol a 10. alkalommal megrendezésre kerülő teremtés ünnepén a következő programokkal készülnek:

Bethánia csendesnap Miskolcon

2019/10/02 - Bethánia CE körzeti csendesnapot szerveznek Miskolcon az Egyházkerületi Székházban október 5-én délelőtt 10 órától az alábbi plakát szerint.

Időskorúak ünnepi hónapja Encsen

2019/10/02 - 2019. október 4-én pénteken Encsen a Tiszáninneni Református Egyházkerület Idősek Otthonának előadótermében nyitják meg az Időskorúak ünnepi hónapja rendezvénysorozatot. A déleleőtt 10 órától kezdődő ünnepélyes megnyitón igét hirdet Pásztor Dániel püspökhelyettes, köszöntőt mond Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő.

Égi & földi hatalmak – ismét Kutatók Éjszakája az SRTA-n

2019/09/24 - Előadások & beszélgetés az egyház közelmúltjáról, a történelmi események megismerésének és megértésének nehézségeiről, s arról, hogy miként tekinthetünk azokra a teológia perspektívájából. Részletek a mellékelt plakáton.

Kegyességi konferencia Sárospatakon

2019/09/24 - Immár negyedik alkalommal, 2019. október 4-6. között Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián kerül megrendezésre a Református kegyesség konferencia, melynek középpontjában idén a trauma és a hit, a kegyesség kapcsolata áll.

Egyházkerületi nőszövetségi konferencia Sátoraljaújhelyen

2019/09/19 - Egyházkerületi nőszövetségei konferenciát tartanak október 5-én Sátoraljaújhelyen a református templomban az alábbi program szerint.

Jótékonysági koncert Tokajban

2019/09/13 - Mága Zoltán ad jótékonysági koncertet Tokajban szeptember 13-án 18.30-tól a mellékelt plakát szerint.

Hálaadó istentisztelet Nekénzsenyben

2019/09/12 - Ünnepi istentiszteletet tartanak Nekézsenyben szeptember 14-én délelőtt 10 órától, melyen hálát adnak a templomfelújításért és a gyülekezet és lelkipásztor közös szolgálatáért.

Lelkészbeiktatás Alacskán

2019/09/12 - Az Alacskai Református Egyházközség lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletet tart 2019. szeptember 15-én vasárnap 15 órától a református templomban.

Egyházkerületi közgyűlés Miskolcon 2019

2019/09/05 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége 2019. szeptember 21-re délelőtt hívja össze évi rendes közgyűlését. Az alkalom délelőtt 10 órától az egyházkerületi székház nagytermében kezdődik. A főgondnoki megnyitó és a püspöki jelentés után a kerületi missziói, tanulmányi, iskolaügyi, gazdasági és a kommunikációs bizottsági jelentések hangzanak el.

Egy szívvel, egy szájjal - regionális felekezetközi női találkozó Miskolcon

2019/09/05 - 2019. szeptember 28-án 10-15 óráig regionális felekezetközi női találkozót szerveznek Miskolcon az Egyházkerületi Székházban, melyre hívnak és várnak valamennyi nőtestvért, nemcsak a Nőszövetségek tagjait.

Tanévnyitó istentisztelet és akadémiai közgyűlés

2019/09/05 - A Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2019. szeptember 8-án, vasárnap 14 órai kezdettel tartja évnyitó istentiszteletét és akadémiai közgyűlését a Sárospataki Református Kollégium imatermében.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Jak 2,10

Jak 2,1–13

Sikeresek és kudarcot vallók, gazdagok és szegények, szépek és csúnyák, gyorsak és lassúak, okosak és buták, diadalmaskodók és vesztesek, menők és lúzerek. Ítélkezők és elítéltek. 

tovább

(19) „…másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket…” (Eszter 2,19–23)

– Elgondolkodtató a feljegyzés: amikor a király számára ismét összegyűjtötték a szüzeket, Eszter ismét közéjük került. A szentíró fontosnak tartotta ezt a verset, annak ellenére, hogy ez az igevers a történet menetében törést és ellentmondást okoz.

 

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,1-4 - Dicséret és elismerés

Korábban, amikor édesanyám megjött a fodrásztól, mindig feszülten figyelt arra, mit is szól majd édesapám az új frizurájához. „Nem tűnik fel semmi?” – hallottam csalódott kérdését, amikor apámtól nem kapott dicsérő szavakat már köszönéskor. 

tovább

2017. október 23. hétfő

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

            

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább