Hírek aloldalainkról

Lelkészek és hozzátartozóik kirándulása Felvidéken

Az Abaúji Református Egyházmegye honlapja

2008-07-04 12:45:39 -

2008. június 24-25.-én Abaúji lelkészek egy csoportja meglátogatta a Felvidéket.

Képes beszámoló.

Pince betonozás

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2008-07-04 06:15:32 -

Május 21-én lebetonoztuk a parókia pincéjét.

Presbiteri vacsora

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2008-07-04 06:11:16 -

Május 17-én a presbiterek látogattak a parókiára, de most vacsorázni.

Pünkösd ünnepe

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2008-07-04 06:05:48 -

Pünkösd másod napján a gyülekezet előtt énekszóval szolgáltak a lelkészek, a legátus és a kántor.

Konfirmáció 2008

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2008-07-04 06:02:50 -

10 lány konfirmált gyülekezetünkben május 4-én.

A konfirmáció előestéjén…

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2008-07-04 05:59:40 -

A konfirmáció előtt, de a vizsga után, amikor már mindenki minden kérdést megértett, és felmondott, akkor a Nagytiszteletű Úr meghívta a konfirmandusokat pizzázni.

Anyáknapjára és konfirmációra készültünk

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2008-07-03 16:09:28 -

Idén egy napra esett a konfirmáció és az anyáknapja, melyre együtt készültünk...

Flanneleket vásároltunk

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2008-07-03 16:01:38 -

A gyermekmunka elősegítésére flannelra ráilleszthető bibliai készletet vásárolt a gyülekezet.

A szendrői Kálvin Körről

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2008-07-03 15:42:40 -

A szendrői gyülekezetben is megalakult a Kálvin Kör, és nagyon jól működik.

Tiszteletbeli presbiterek köszöntése

A Szendrőládi Református Egyházközség Honlapja

2008-07-01 13:49:13 -

2008. június 22-én, a presbiterek vasárnapján mi is köszöntöttük a tiszteletbeli presbitereket egy szál virággal a gyülekezet közösségében.

Izsófalviak látogatása Ládon

A Szendrőládi Református Egyházközség Honlapja

2008-06-30 22:16:36 -

2008. június 21-én ellátogatott hozzánk az izsófalvi testvérgyülekezet kévpvielete...

Kirándulni voltunk!

Karcsai Református Egyházközség Honlapja

2008-06-30 09:29:39 -

Gyülekezeti kirándulás volt 2009. június 29-én vasárnap.

Házi bibliaismereti verseny!

Karcsai Református Egyházközség Honlapja

2008-06-30 09:13:40 -

Bibliaismereti versenyt hirdettünk, melyen szép számmal jelentek meg a gyülekezeti tagok 2008. június 28-án szombaton délután.

Gyerek tábor!

Karcsai Református Egyházközség Honlapja

2008-06-30 07:58:07 -

Idén is napközis hittantábort szerveztünk a karcsai gyerekeknek az iskola utáni első hetekben.

5 napos Klub

Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség honlapja

2008-06-28 11:18:37 -

Idén is megtartottuk a gyermekek hittantáborát. Az 5 napos "Klubbot" a VISZ munkatársainak segítségével tartottuk. 13 gyermek vett részt a foglalkozásokon, és tanultak Jézusról történeteket, tanultak énekeket, aranymondásokat, melyeket a vasárnapi istentiszteleten el is mondtak a gyülekezet előtt. (A táborban készült képek megtekinthetők a "tovább" gombra kattintva)

"Egy úton Jézussal!"

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-06-27 23:26:38 -

2008. június 30. és július 3. között nyári táborban vett részt gyülekezetünk "nagyifije"

 

Köszönet és szeretetvendégség

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-06-23 21:23:17 -

2008. június 15-én, vasárnap az istentisztelet után egyházközségünk elnöksége és presbitériuma egy szeretetvendégséggel köszönte meg mindazok segítségét, akik bármilyen formában is hozzájárultak a beiktatási ünnepséghez és a vendéglátáshoz.

 

 

Keresztelő volt gyülekezetünkben

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-06-23 21:15:42 -

2008. június 15-én vasárnap a keresztség sákramentumában részeltettük legújabb egyháztagunkat.

 

 

Hittan tanévzáró Alacskán

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-06-23 21:10:43 -

2008. június 8-án, vasárnap tartottuk gyülekezetünkben a hittan tanévzáróval egybekötött istentiszteletet.

 

Szószékcsere Alacskán

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-06-23 21:05:57 -

2008. június 1-én folytatódott a szószékcsere völgyi hagyománya Alacskán.

 

rss

Napi lelki táplálék

Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Jn 19,24b

Jn 19,16b–30

„Ne azt írd...” (21). Hányan tiltakoznak ma is „keresztyén országunkban” az ellen, hogy királyuk, messiásuk a megfeszített Krisztus... 

 

tovább

(23) „Gondolt ránk megaláztatásunkban…” (Zsoltárok 136)

FELELGETŐS.

– 1. Az istentisztelet vezetője dicséri az Urat, és hálát ad az Úr csodás tetteiért: a teremtésért (1–9), a szabadításért (10–15), a pusztában való vezetésért és védelemért (16–26). Isten népének boldog kiváltsága, hogy bízhat az Úrban, magasztalhatja, mint teremtő, megváltó, megtartó Istenben, aki eledelt ad minden élőlénynek (25), és örökséget ad népének (22).

tovább

LUKÁCS 24, 36–43 - Levél Jézusnak

Kedves Jézus! Valóban csodálkozol azon, hogy megijednek tőled a tanítványaid, amikor egyszer csak előttük állsz? Tegnap még halott voltál, ma itt vagy a szoba közepén és még az ajtót sem használtad. 

tovább

2018. április 19.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

tovább

Makovei János: A keresztről való beszéd...

„Mert a keresztről való beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik
megtartatunk Istennek ereje.”

(1Korintus 1, 18.)

 

tovább