Hírek aloldalainkról

ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI

Karcsai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-22 09:26:59 -

2008. január 21-27 között minden este ökumenikus imaalkalmat tartunk.

Krisztushívők egysége Alacskán

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-22 09:07:50 -

A sajószentpéteri és az alacskai felekezetek közös Imahét kezdő alkalmát tartották 2008. január 21-én hétfőn az alacskai templomban.

 

Keresztelő volt gyülekezetünkben

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-20 07:30:49 -

2008. január 19-én a keresztség sákramentumában részeltettük a parókián Kedves László és Oroszi Piroska fiát, Balázst.

 

Ökumenikus istentiszteletek rendje Pálházán

Református Egyházközség Pálháza

2008-01-18 19:37:54 -

Az előző évek gyakorlata szerint tartjuk ökumenikus imahetünk alkalmait.

Hétfő (január 21.) Református templom.

Kedd (január 22.) Római katólikus templom.

Szerda (január 23.) Görög katólikus templom

Az istentiszteletek kezdésének időpontja 18 óra.

Szeretettel várunk mindenkit!

Ökumenikus imahét

Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség honlapja

2008-01-17 14:14:06 -

Január 20-val kezdetét veszi az idei egyetemes, más néven ökumenikus imahét. Az országos megnyitó istentisztelet január 20-án, vasárnap lesz Budapesten a Pozsonyi úti református templomban. Hétfőtől, január 21-től a mi városunkban is elkezdődnek az istentiszteletek. A mi gyülekezetünkben pénteken délután 5 órakor lesz az istentisztelet, melyen Takács Alajos római katolikus ...

Óévi kirándulás

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-15 20:12:52 -

2007. december 31-én hagyományosnak mondható óévi túrára indult egy kis csapat.

 

"Nagyifis" szilveszterezés

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-15 20:12:21 -

2007. december 31-én az egyházközség nagyobbik ifjúsági csoportja a gyülekezeti teremben töltötte a szilveszter estét. 

 

Anyakönyvi adatok 2007.

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-14 18:15:59 -

Az Alacskai Református Egyházközség Anyakönyvi adatai
a 2007-es esztendőre

Szószékcsere Sajókeresztúr - Alacska

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-14 09:07:46 -

2008. január 13.-án a hagyományosnak mondható szószékcsere történt Sajókeresztúr és Alacska között.

 

Bízdd Újra Életed Krisztusra!

Karcsai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-08 09:51:33 -

BÚÉK! Kívánok mindenkinek béékés, boldog, Istentől áldott új esztendőt. 2008. január 5-én a presbitérium elfogadta a 2008-as missziói tervet, mely a következők szerint alakul.

Ökumenikus Imahét 2008 - Változott időpontokkal frissítve!

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-07 09:12:02 -

Ökumenikus Imahét a Krisztushívők egységéért - 2008. január 21-27. sajószentpéteri, alacskai és dusnoki alkalmak.

Karácsony esti istentisztelet

Bódvaszilasi Református Egyházközség Honlapja

2008-01-06 18:29:00 -

Hála az Úrnak karácsony este megtelt a templomunk hívekkel. Örülök, hogy ilyen sokat eggyütt voltunk ismét felekezeti hovatartozás nélkül. Az igehírdetés után a gyerekek verseltek és énekeltek, majd a felnőtt énnekarunk szolgál. Jó volt együtt. Remélem a karácsonyból nemcsak az ajándékoszás, a fenyőfák illata maradt meg. Hanem Krisztus is megszületett ...

2008 - A Biblia éve

Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség honlapja

2008-01-05 16:16:44 -

2008 a Biblia éve lesz

 

A történelmi keresztény egyházak közösen úgy határoztak, hogy a 2008-as esztendőt a BIBLIA évének nyilvánítják, hogy ezzel is népszerűsítsék a Szentírást és annak kulturális értékeit. Ugyanakkor a kezdeményezés másik kiemelt célja, hogy a Könyvek Könyvét ne csupán kultúrtörténeti értékként mutassa be, hanem annak olvasását, az ...

Orgonakoncert templomunkban

Bodrogkeresztúri Református Egyházközség Honlapja

2008-01-05 16:04:56 -

2008. január 26-án, az ökumenikus imahét zárásaként 17.00-tól orgonakoncertet tart templomunkban Fekete Nándor orgonaművész. Szeretettel várunk minden érdeklődőt alkalmunkra!

Vendégigehirdető Alacskán

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-04 16:05:35 -

2007. december 30-án vendégigehirdető szolgált az alacskai templomban nagytiszteletű Vadnai Judit sajókazai, sajóivánkai lelkipásztor személyében.

 

Keresztelő volt gyülekezetünkben

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-04 15:54:03 -

2007. december 30-án a keresztség sákramentumában részeltettük Juhász Kálmán és Kemény Ágnes harmadik gyermekét, Koppány Bencét.

 

Legátus érkezett gyülekezetünkbe

Az Alacskai Református Egyházközség Honlapja

2008-01-04 15:53:00 -

2007. karácsonyán Szegedi Csaba másodéves teológiai hallgató volt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ünnepi követe gyülekezetünkben.

 

rss

Napi lelki táplálék

„Bizony, bizony, mondom néktek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára.” Jn 1,51/b

Péld 1,20–33

„Semmibe vettétek minden tanácsomat...” (25); „...és nem az Úr félelmét választották...” (29). Szívszorító tapasztalat, hogy sokan vannak, akiknek egyáltalán nem fontos Isten.

tovább

(41) „Megtaláltuk a Messiást!” (János 1,35–51)

TÉNYLEG MEGTALÁLTUK A MEGVÁLTÓT? Mik a biztos jelei ennek? – 1. Követni Jézust (37), Az Ő közelében lenni mindig (38–39), Őrá tekinteni (36), vagyis Igéjét hallgatva, mindent Őtőle várni. 

tovább

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

tovább

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

tovább

Tóth Árpád: A vén ligetben

A vén ligetben jártunk mi ketten,
Aludt a tölgy, a hárs, a nyár;
Hozzám simult félőn, ijedten,
S éreztem: nem a régi már.
Sebten suhantunk, halk volt a hangunk,
S csendes volt a szivünk nagyon,
És mégis csókba forrt az ajkunk
Azon a sápadt alkonyon.

tovább