Lelki muníció

Vissza a hírhez / Lelki muníció

DSC_0004.JPG DSC_0009.JPG DSC_0017.JPG
DSC_0024.JPG DSC_0033.JPG DSC_0039.JPG
DSC_0040.JPG DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG
DSC_0050.JPG DSC_0054.JPG DSC_0056.JPG
DSC_0060.JPG DSC_0070.JPG DSC_0072.JPG
DSC_0075.JPG DSC_0078.JPG DSC_0082.JPG
DSC_0088.JPG DSC_0089.JPG DSC_0091.JPG
DSC_0095.JPG DSC_0101.JPG DSC_0109.JPG
DSC_0112.JPG DSC_0115.JPG DSC_0120.JPG
DSC_0124.JPG DSC_0129.JPG DSC_0131.JPG
DSC_0147.JPG DSC_0155.JPG

Vissza a hírhez

rss

Napi lelki táplálék

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült… ApCsel 9,31a

Ruth 3

„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen... derék asszony vagy” (11). Bóáz kifejezésre juttatja, milyen fontos számára Ruth. 

tovább

(31) „Az egyháznak…békessége volt: eközben épült…” (Apostolok cselekedetei 9,31–43)

– István megkövezése után, a jeruzsálemi gyülekezet üldözése a hívek javát szolgálta, mert a szétszóródott hívek több gyülekezetben, „egyházban” élve benépesítették egész Júdeát, Galileát, Samáriát (31). Jusson eszünkbe, hogy javunkat szolgálja a nyomorúság is! (Zsoltárok 138,8; Ézsaiás 38,17)

tovább

ÁMÓSZ 9,11–15 - Jövő

Ámósz könyve sok kritikát tartalmaz Isten népével szemben és tele van ítéletüzenetekkel. De itt nincs vége: Isten története választott népével nem elűzetéssel és pusztulással ér véget. 

tovább

2017. augusztus 13. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Örökös

Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége. (Mt 21,37-38)

 

tovább

Ratkó József: Jelek

Fába róva, vagy földbe ütve
mindenütt hagytunk egy jelet
arról, hogy arra jártunk, bajba,
háborúba vert emberek.

S nem azért, hogy rettegjenek.

tovább